Förberedelser inför tvist med Försvarsmakten pågår

Officersförbundet har påkallat tvisteförhandling med Försvarsmakten. Drygt 400 berörda medlemmarna ska nu besluta om de vill driva sina ärenden vidare. För varje individ som inte frivilligt byter personalkategori och tjänstegrad har det krävts en MBL-förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet. Av drygt 400 MBL-förhandlingar mellan officersföreningarna och C OrgE i… Read More

FM Vind-resultatet: ”Risk att det är en nedåtgående spiral”

Den senaste FM Vind visar att arbetsbelastningen har ökat för personalen i Försvarsmakten. De tre skyddsombuden för marinen, armén och flygvapnet är inte förvånade över resultatet. I den senaste FM Vind finns två frågor rörande arbetsbelastning. Huruvida man upplever att man kan planera sina arbetsuppgifter så att arbetsbelastningen… Read More

57 000 kr i skadestånd till medlemmar efter avslutade tvister under hösten

Under hösten har Officersförbundet avslutat 8 tvister med Försvarsmakten. Resultatet är 45 000 kronor i skadestånd till Officersförbundet och 57 500 kr i skadestånd till medlemmar. Totalt under 2022 har medlemmar fått 380 315 kronor i ersättning och Officersförbundet 259 000 kr i skadestånd. 41 tvister är ännu inte… Read More

Officersförbundet påkallar tvisteförhandling

Officersförbundet påkallar tvisteförhandling med Försvarsmakten. Tvisten handlar om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet och om de beslut där förhandlingarna mellan officersföreningarna och C OrgE slutat i oenighet. För varje individ som inte frivilligt byter personalkategori och tjänstegrad krävs en MBL-förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet. Officersföreningarna och C OrgE… Read More

Välkommen på lunch och samtal om aktuella frågor med förbundet under marinstridsdagarna!

I samband med marinstridsdagarna i Karlskrona bjuder Officersförbundet in till lunch med förbundsordförande Lars Fresker som pratar om aktuella frågor. Tid och plats: Onsdag den 25 januari kl. 11.30-12.30 i Vanadis på Maskintjänstskolan. Read More

Fackliga framgångar avslutar 2022 – kraftiga höjningar av flera tillägg

Officersförbundet och övriga fackliga organisationer har kommit överens med Försvarsmakten om kraftiga höjningar av flera tillägg. – Det här är en riktigt bra julklapp till Försvarsmaktens anställda. Behoven att höja tilläggen har vi i Officersförbundet påtalat länge och det var bland annat något som vi förslog i den… Read More

Lars Fresker summerar året och önskar god jul

Nu kan du se förbundsordförande Lars Fresker summera 2022 och önska god jul på Officersförbundets kanal på Youtube. Se klippet här!… Read More

Många samtal från oroliga medlemmar inför omgaloneringarna

Runtom på förbanden pågår nu MBL-förhandlingar kring de individer som inte frivilligt vill byta personalkategori i samband med det slutliga införandet av trebefälssystemet (3BS). Samtidigt hör många medlemmar av sig till Officersförbundets medlemsjour för att ställa frågor och uttrycka sin oro. – Det är helt klart att det här… Read More

Nytt samverkansavtal klart

Nu har Försvarsmakten och Officersförbundet på Försvarsmaktsnivå förhandlat fram ett nytt samverkansavtal. – Vi har jobbat för det här under en tid så det känns bra att vi har kommit i mål, säger Olle Löfmark, Officersförbundets biträdande förhandlingschef. Det nya avtalet ersätter Avtal om samverkan för utveckling inom… Read More

Löner för GSS/K ska höjas på ett till förband i marinen

I slutet av maj slöts en överenskommelse på flera förband i marinen om att höja lönerna för GSS/K så att de stämmer överens med Försvarsmaktens egen lönestruktur från första april. På ett till förband ska överensstämmelsen nu börja gälla, men Officersförbundet kommer förhandla på två förband. På Tredje… Read More