Hur sätts min lön som nyanställd?

När du anställs är det arbetsgivaren som bestämmer vilka anställningsvillkor som ska erbjudas dig. När du har tackat ja till jobbet har du också godkänt dina anställningsvillkor. Detta gäller även när arbetstagaren byter anställning inom myndigheten.

Varje enskilt förband kan tillsammans med de fackliga organisationerna sluta avtal om hur lönerna ska sättas i samband med en nyanställning. Om det saknas ett förbandsavtal gäller följande:

  • När du anställs och erbjuds en lön,  ska arbetsgivaren beakta vad som gäller för andra anställda inom förbandet.
  • Innan arbetsgivaren fattar sitt beslut ska han/hon informera den lokala arbetstagarorganisationen om det tilltänkta beslutet.
  • Den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling inom fem arbetsdagar räknat från den dag då organisationen fick information om beslutet.

Förhandling om ett beslut som redan fattats får endast avse frågan om lönen skall sättas högre än vad arbetsgivaren beslutat.

Senast uppdaterat: 2023-05-15