Förälder och föräldraledighet

Är du gravid ska du inte genomföra arbetsuppgifter som kan skada ditt barn. Har ni fått barn har du som statligt anställd rätt till extra föräldralön tack vare kollektivavtal som facket slutit.

Att ta hand om ett litet barn under dess första levnadsår är ett fantastiskt privilegium. Ta chansen att vara föräldraledig! Som anställd i staten så har du dessutom det lite extra förspänt med en kollektivavtalad föräldralön och mindre avdrag för ”VAB”-ledighet då du är hemma med sjukt barn.

Vi nöjer oss med att berätta om de avtal och råd som rör dig som medlem i Officersförbundet.

Innan barnet fötts

Som gravid har du rätt att gå till mödravården utan löneavdrag. Det gäller tyvärr bara den gravida. Partnern får ta ledigt om han/hon också vill följa med till ultraljudsundersökningen.

Gravida ska erhålla ersättningar vid omplacering

En gravid eller ammande medarbetare har rätt att omplaceras till en annan tjänst om den egentliga tjänsten kan medföra problem för graviditeten eller amning. Medarbetare som omplaceras utifrån dessa skäl har även rätt till bibehållna arbetsförmåner.

Rätten att omplaceras med bibehållna anställningsförmåner styrs av föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) och rätten har även prövats av arbetsdomstolen (AD dom nr. 2008/14).

Beslutet enligt AD innebär att med stöd av 18§ och 19§ i Föräldraledighetslagen har en kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar i vissa fall rätt till att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner.

Syftet med lagen är att skydda gravida kvinnor mot olämpliga arbetsmiljöer och göra det möjligt för kvinnor att fortsätta arbeta under graviditeten.

Med bibehållna anställningsförmåner menas, förutom aktuell I-lön, även att den omplacerade bibehåller genomsnittliga lönetillägg som den anställde tidigare haft, till exempel OB-ersättning. Vidare bibehåller den anställde de arbetstidsförkortningar som hon tidigare haft, som exempelvis 35-timmarsvecka.

Vissa arbeten är förbjudna!

En viktig uppmaning till dig som är gravid: det finns en hel del verksamheter i Försvarsmakten som du inte får göra om du är gravid. Om du sagt till arbetsgivaren att du är gravid så får du inte (förbud) dyka eller utföra rök- eller kemdykning enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser.

Vill du veta mer om risker och riskbedömning under graviditet kan du också läsa ett faktablad från Centrum för arbets- och miljömedicin.

I övrigt är arbetsgivaren skyldig att göra en individuell riskbedömning av din arbetsmiljö i relation till din graviditet eller amning. Buller och vibrationer är exempel på riskområden som är vanliga i Försvarsmakten och som kan innebära risker för dig och ditt barn.

Om din chef inte riktigt verkar förstå det här med riskbedömning i samband med din graviditet, sök stöd av skyddsombud eller officersföreningen! Det är din och barnets säkerhet det handlar om.

Får du inte utföra vissa arbetsuppgifter så ska du omplaceras och då har du rätt till oförändrade anställningsförmåner. Det innebär att du har rätt att behålla ersättningar för övningsdygn, ob-tillägg m.m. (ej ersättning för övertid) som du normalt haft.

Ersättning – mer pengar från staten!

Under föräldraledigheten får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Den är knappa 80 procent av din inkomst. Dock finns ett tak och tjänar du mer så får du inget mer från Försäkringskassan. Du kan läsa mer på deras webbplats. Men som anställd i staten får du faktiskt lite mer. Beroende på dina tillägg från föregående år så täcker föräldralönen upp så att du tillsammans med föräldrapenning från Försäkringskassan får cirka 90 procent av din lön.

Föräldralön betalas ut för högst 360 dagar per födsel. För föräldrar som bägge är anställda i staten så får ni tillsammans ta ut max 390 dagar med föräldralön.

För en som tjänar 45 000 kr/mån innebär den här avtalade förmånen att du får mellan 10 000 – 11 000 kr/mån. Det är bra med kollektivavtal!

Vill du räkna på helheten med både föräldrapenning och föräldralön? 
Kolla in räknesnurran på Saco:s hemsida

När du är hemma och tar hand om sjukt barn (VAB) så får du tillfällig föräldrapenning ifrån Försäkringskassan. För dig som tjänar mer än basbeloppstaket 37 917 kr/mån så är löneavdraget under årets första tio VAB-dagar mindre än för de efterföljande. Det är en förmån du har utifrån kollektivavtal! 
På Kassakollen kan du enkelt se hur stor din föräldrapenning eller ersättning vid VAB är

Andra bra länkar om föräldraledighet

Senast uppdaterat: 2023-05-17