Olika typer av medlemskap

Du kan ha olika typer av medlemskap beroende bland annat på vad du har för anställning, om du är kontinuerligt tjänstgörande eller tidvis tjänstgörande, om du är kadett eller pensionär. 

Aktivt medlemskap för kontinuerligt tjänstgörande

För dig som är anställd och kontinuerligt tjänstgörande som yrkesofficer, gruppchef, soldat och sjöman i Försvarsmakten eller närstående myndigheter finns aktivt medlemskap. Officersförbundet har representanter på alla förband som du kan vända dig till för råd, stöd och förhandling. 

Utöver råd, stöd och förhandling inkluderar ditt medlemskap onlineutbildningar bland annat en kurs om lön och en kurs om medarbetarsamtal. Du har också tillgång till förmånliga person- och sakförsäkringar och bankerbjudanden, samt rabatt på bland annat hotellvistelser, kryssningar och tågresor, kläder och skor. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen. Läs mer om din medlemsavgift eller om dina medlemsförmåner.

Medlemskap för tidvis tjänstgörande

För dig som är anställd och tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Du betalar endast 80 kronor per månad oavsett lön och om du tjänstgör eller inte. För medlemskap krävs ett aktuellt anställningsintyg i vilket det framgår att du har en tidvis anställning. Du mejlar anställningsintyget till kansliet@officersforbundet.se i samband med att du ansöker om medlemskap. 

Officersförbundet kan endast ge dig stöd, rådgivning och förhandling i din militära anställning i Försvarsmakten, inte i din civila anställning. Du har tillgång till samma medlemsförmåner som kontinuerligt tjänstgörande bland annat förmånliga person- och sakförsäkringar och bankerbjudanden, samt rabatt på hotellvistelser, kryssningar och tågresor, kläder och skor. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen. Läs mer om din medlemsavgift eller om dina medlemsförmåner.

Studerandemedlemskap

Studerandemedlemskap är för dig som studerar till yrkesofficer. Du betalar endast 100 kr för hela studieperioden. Utöver råd och stöd från förbundet inkluderar ditt medlemskap kadettkurs och onlineutbildningar bland annat ”Välkommen till arbetslivet” som är en introkurs om vad som är viktigast att veta inför din anställning. Du har också tillgång till förmånliga person- och sakförsäkringar och bankerbjudanden, samt rabatt på hotellvistelser, kryssningar och tågresor, kläder och skor. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen. Du har också en kostnadsfri aspirantförsäkring som motsvarar den grundförsäkring du erbjöds som ny medlem. Vill du göra några förändringar i eventuella befintliga försäkringar, kontakta If.

Seniormedlemskap

Du som har haft ett aktivt eller passivt medlemskap och som genom pensionering avslutat din yrkesverksamhet kan bli seniormedlem i förbundet. Du har tillgång till medlemsförmåner bland annat förmånliga person- och sakförsäkringar och bankerbjudanden, rabatt på hotellvistelser, kryssningar och tågresor, kläder och böcker. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen. Du byter medlemskap genom att logga in på ”Mina sidor” på Officersförbundets webbplats och fyll i formuläret ”Byt medlemskategori”. Läs mer om din medlemsavgift eller om dina medlemsförmåner

Seniorförsäkring hos If. När du fyller 67 år så övergår Livförsäkringen till Livförsäkring Senior och Kritisk sjukdom Senior. Också Olycksfallsförsäkring övergår till Olycksfallsförsäkring Senior. Den ordinarie Livförsäkring och ordinarie Olycksfallsförsäkringen upphör på grund av uppnådd slutålder. Du behöver inte göra en ny hälsoundersökning för att omfattas av seniorförsäkringarna. Läs mer om seniorförsäkringarna hos If.

OF Senior När du går i pension kan du bli medlem i förbundets förening OF Senior. Föreningen arrangerar möten och aktiviteter som omfattar föreläsningar, studiebesök, historiska vandringar och liknade och som vanligtvis avslutas med en måltid. Läs mer om OF Senior.

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap erbjuds du som varit aktiv medlem i minst 10 år och som lämnat din anställning i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Du betalar 60 kronor per månad. Officersförbundet kan inte ge dig stöd, rådgivning och förhandling i din anställning, men du har tillgång till medlemsförmåner bland annat förmånliga person- och sakförsäkringar och bankerbjudanden, rabatt på hotellvistelser, kryssningar och tågresor, kläder och böcker. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen. Läs mer om din medlemsavgift eller om dina medlemsförmåner.

Senast uppdaterat: 2023-06-14