Officersföreningarna (OF) är kärnan i Officersförbundet. Det finns föreningar och förtroendevalda på samtliga förband i Försvarsmakten. Hela verksamheten bygger på att du som medlem vill få insyn och påverka både din egen och dina kollegors arbetssituation och därför engagerar dig ideellt och blir förtroendevald.

Det är medlemmarna på ett förbandet som väljer förtroendevalda till föreningens styrelse vid föreningens årsmöte. En förening består av bland annat ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsplatsombud, listförhandlare och skyddsombud.

Att bli förtroendevald är att få ett förtroendeuppdrag. Uppdragen kan innebära allt från att ge medlemmarna på förbandet råd och stöd till att förhandla och samverka med arbetsgivaren om exempelvis arbetstidslistor och Rals med mera.

Som förtroendevald har du rätt att utföra arbetsuppgifterna knutna till ditt förtroendeuppdrag på arbetstid. Flera föreningar har fackliga förtroendemän som arbetar på heltid med de fackliga frågorna.

Om du vill engagera dig och få insyn och påverka både din egen och dina kollegors arbetssituation ta kontakt med din officersförening. Du hittar kontaktuppgifter antingen under kontakt eller på Mina sidor.

Officersförbundet utbildar dig!

Att våra medlemmar ska få insyn och påverka sin egen arbetsplats är av yttersta vikt. Vi vill naturligtvis att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig. Det spelar ingen roll på vilket förband du är eller om du inte har tidigare facklig erfarenhet eller kunskap – vi utbildar dig!

Senast uppdaterat: 2023-06-13