Anställning

När du anställs ska du se till att du får ett anställningsbevis. Det är ett viktigt dokument då det är där du kan läsa de viktigaste sakerna om din anställning.

Följande ska framgå av ditt anställningsbevis:

  • Anställande myndighet (normalt sett Försvarsmakten).
  • Dina anställningsvillkor
  • Var i Försvarsmakten (arbetsort) du är placerad tillsvidare, eller tidsbegränsat

Anställningen sker i Försvarsmakten som t.ex. yrkesofficer, reservofficer, GSS (gruppchef/soldat/sjöman) eller civil tjänsteman – utan att närmare ange vid vilken enhet eller ort.

Anställningsformen är normalt tillsvidare (det vill säga utan något slutdatum för anställningen), dock inte för GSS vilka anställs tidsbegränsat.

En anställning kan vara utformad för kontinuerlig tjänstgöring (t.ex. yrkesofficer, GSS/K och civil tjänsteman) eller tidvis tjänstgöring (t.ex. reservofficer och GSS/T). 

Det är arbetsgivaren (Försvarsmakten) som leder och fördelar arbetet. Detta innebär att du som anställd har åtagit dig att arbeta på den ort där Försvarsmakten finner det lämpligt.

Arbetsskyldigheten påverkas även utifrån vad du är anställd som (t.ex. yrkesofficer, GSS, civil tjänsteman) och innebär förenklat att du ska utföra alla de olika arbetsuppgifter arbetsgivaren ålägger dig – så länge arbetsuppgifterna kan anses vara normalt förekommande uppgifter för den yrkeskategori du är anställd som.

Senast uppdaterat: 2023-06-12