Officersförbundets stipendiestiftelse

Stipendiet, som utgörs av en premie på 25 000 kronor,  tillägnas den fackliga förtroendevald som gör det lilla extra för förbundets medlemmar.

Stiftelsen har till ändamål att:

  • Uppmärksamma gott fackligt ledarskap
  • Vidareutveckla den fackliga verksamheten, ledarskap och stimulera engagemanget för yrkesfrågorna
  • Uppmärksamma och premiera goda prestationer genom att årligen dela ut stipendier under solenna former med belopp som styrelsen beslutar.

Stiftelsen är en egen organisation skild från Officersförbundet och leds av en egen styrelse:

Klas Hellström, ordförande
Kristina Lundström, sekreterare
Jan Möller
Magnus Johansson
Marie Meigård
Stefan Morin
Ulf Hassgård

Kriterier för att tilldelas stipendium

Det är fritt för både förbundets medlemmar samt föreningar att nominera kandidat till stipendium.

Stipendiaten ska vara eller har varit anmäld som facklig förtroendevald för Officersförbundet under minst tre (3) år samt utifrån nomineringens motivering möta:

  • gott fackligt ledarskap
  • vidareutveckling av den fackliga verksamheten, ledarskap och engagemang för yrkesfrågorna

För att nominera till Officersförbundets stipendium

Nomineringen bör innehålla följande:

  • vem som nominerar och kontaktuppgifter
  • vem som nomineras samt vilken förening denne tillhör
  • motivering om varför den nominerade ska tilldelas stipendium

Nomineringen skickas till: stipendiestiftelsen@officersforbundet.se

Senast uppdaterat: 2023-06-07