Hoppa till huvudinnehåll

Rättshjälp

Ibland kan saker inträffa i tjänsten som gör att du kan behöva mer än bara vanligt förhandlingsstöd från oss. Som medlem i Officersförbundet kan du då söka och, efter särskild prövning och beslut av Förbundsstyrelsen, eventuellt få rättshjälp eller servicehjälp.

Om du blir misstänkt eller åtalad för brott i samband med något du gjort eller haft ansvar för i tjänsten, kan du beviljas rättshjälp av förbundet. Detsamma gäller om skadeståndsanspråk riktas mot dig för skada som inträffat i tjänsten.

Du kan även få rättshjälp för att exempelvis överklaga ett arbetsskadeärende samt om du blivit uppsagd eller avskedad och det behöver prövas i domstol om arbetsgivaren haft rätt att skilja dig från anställningen.

Ett alternativ till rättshjälp är servicehjälp som du kan beviljas för att exempelvis anlita juridiskt ombud eller för juridisk rådgivning i frågor som rör tjänsten.

Om du önskar få rättshjälp eller servicehjälp från Officersförbundet ska du först ta kontakt med kansliet. Det är Officersförbundet som beslutar om vilken form av rättshjälp eller servicehjälp du ska erbjudas. Du kan därför inte själv exempelvis anlita ett juridiskt ombud och sedan i efterhand begära att förbundet ska stå för kostnaden för det juridiska ombudet.

I Officersförbundets stadgar kan du läsa mer om rättshjälp.