A-kassa

Officersförbundets a-kassa, Akademikernas a-kassa, är en egen organisation och helt fristående från förbundet. Du blir inte medlem per automatik, utan du behöver ansöka om medlemskap.

All information om Akademikernas a-kassa hittar du på deras webbplats.

Senast uppdaterat: 2023-06-14