2023-10-02 | Okategoriserade

Avtal klart för statliga avtalsområdet

Det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O har den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år. Det tvååriga avtalet garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom OFR/S,P,O…

2023-09-27 | Okategoriserade

Yrkande för bättre villkor i Försvarsmakten

Under september överlämnade OFR/O FM sina yrkande gällande Rals 2023–2025 till Försvarsmakten. Officersförbundet, Ledarna och Förbundet reservofficerarna förhandlar gemensamt mot Försvarsmakten. Officersförbundet leder förhandlingarna för OFR/O FM där de tre förbunden ingår. Utifrån ÖB dagorder 22 augusti 2022 om åtgärder på personalområdet tog Officersförbundet fram en egen rapport som…

2023-09-27 | Nyheter

Förbundsmötet och de 46 motionerna

Det har inkommit 46 motioner, det vill säga beslutsförslag från enskilda medlemmar och officersföreningar, till Förbundsmötet 14–16 november. Motionerna handlar om allt från att utreda och förhandla fram ett nytt utlandsavtal till att arbeta för att höja ersättningen för FM-dygn och för att sänka pensionsåldern för de som är…

2023-09-27 | Nyheter

27 avslutade tvister – 332 000 kronor i skadestånd

Under våren och sommaren har Officersförbundet avslutat 27 tvister med Försvarsmakten. Resultatet är knappt 300 000 kronor i skadestånd till förbundet och drygt 32 000 kronor i skadestånd till enskilda medlemmar. Tvisterna rör brott emot arbetstidsavtalet, rörlighetsavtalet, samverkansavtalet samt att medlemmar fått vänta på att få rätt lön utbetalad.

2023-09-15 | Nyheter

Officersförbundet söker två ombudsmän!

Det säkerhetspolitiska läget är i fokus i vårt närområde och i omvärlden. Försvarsmakten har därmed kommit i blickfånget med stor tillväxt och betydande resurstillskott samt med ett stundade Natomedlemskap. Arbetsförhållanden för den militära personalen är därför stadd i förändring. Officersförbundet som organiserar alla kategorier av militär yrkespersonal söker därför…

2023-09-01 | Nyheter | Okategoriserade

Avtal för särskilda befattningshavare har sagts upp för omförhandling

Den 31 augusti sade Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling. Under året har Officersförbundet och Försvarsmakten sett över delar av avtalet, men parterna har inte kunnat komma överens om hur mycket lönetilläggen för cheferna ska höjas från 1 januari 2023. –…

2023-09-01 | Nyheter

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Så här gör du. Reservofficerspremien regleras i kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR O FM. Det är giltigt sedan 1 juli 2023. I avtalet står: Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning och har tjänstgjort…

2023-08-23 | Förbundsmötet | Nyheter

Så fungerar Förbundsmötet

Förbundsmötet är Officersförbundets högst beslutade organ. Den 14–16 november samlas drygt 100 förtroendevalda ombud för att bland annat välja förbundsstyrelse och bestämma vilken riktning förbundets ska gå i och vilka frågor förbundet ska driva de kommande åren. Officersförbundet är en demokratisk organisation. Det betyder att du som är medlem i…