2024-04-17 | Nyheter | Tvist

27 avslutade tvister – 590 000 kr i skadestånd till medlemmar

Under hösten och vintern har förbundet avslutat 27 tvister och 75 medlemmar får skadestånd på totalt cirka 590 000 kronor. 9 av 27 tvister handlar om att Försvarsmakten har betalat ut felaktiga löner och ersättningar. OF Amf har påkallat en tvist för att arbetsgivaren på Amf 1 inte har…

2024-04-17 | Nyheter | Tvist

”Framgång när medlemmar engagerar sig”

I februari avslutade förbundet en tvist som resulterade i att de kadetter som läser specialistofficersutbildning med särskilda förmåner får 5 000 kronor var som engångsersättning. Det var en framgång för förbundet, men bakom kulisserna pågick ett omfattande arbete. – Den gemensamma faktorn för de gånger förbundet når framgång –…

2024-04-17 | Förtroendevald | Nyheter | Rals

”Utmaning att få bra lönespridning”

Just nu pågår rals-förhandlingar på förbanden. Jonas Rydmarker är facklig förtroendeman på Tredje Sjöstridsflottiljen samt vice ordförande i Kustflottan OF. Hur arbetar ni med lön Jonas? Jag sitter med som representant för facket i ett löneråd på Tredje Sjöstridsflottiljen. I rådet sitter också divisionscheferna, stabschefen, HR-chefen samt flottiljförvaltaren…

2024-03-22 | Avtal | Nyheter | URA

Tips inför utlandstjänstgöring inom Nato

Överväger du att skriva på ett utlandskontrakt? Vet du vad ditt kontrakt kommer att innebära? Vet du vad du kommer att få ut i plånboken varje månad? Vem kommer att vara din chef? Vet du hur mycket du kommer att jobba? Här kommer några råd inför att skriva på…

2024-03-21 | Okategoriserade

Dementi på artikel i DN

I artikeln ”Det finns motstånd mot jämställdhet i Försvarsmakten” av Ewa Stenberg i Dagens Nyheter finns en felaktighet som Officersförbundet vill bemöta. I artikeln nämns en överenskommelse mellan FM och Officersförbundet: ”Ändå görs det, och har gjorts, många satsningar på jämställdhet i Försvarsmakten.– Många av dem faller…

2024-03-07 | Medlem

Natomedlem – en historisk dag

Torsdagen den 7 mars är en historisk dag när Sverige för första gången på 200 år går in i en försvarsallians och fullvärdig medlem i Nato. På flera förband runt om i Sverige genomfördes i dag ceremonier för att högtidlighålla Sveriges medlemskap i försvarsalliansen. Natoflaggan hissades bland annat…

2024-03-01 | Nyheter

Svenska officerare behövs i Nato

Medlemskapet stärker stabiliteten och säkerheten i närområdet och i Nordeuropa. Under de kommande tio åren ska Sverige fylla på med omkring 250 officerare till olika staber inom Nato. Förutom dessa officerare kan det bli fråga om ytterligare personal och på sikt är det därför troligt att antalet kommer…

2024-02-22 | Avtal | Chef | Nyheter

Nytt avtal innebär rimligare chefslöner

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. De nya tilläggen och ersättningarna kommer göra stor skillnad för förbundets medlemmar. I det nya avtalet, som gäller från första mars i år, har tilläggen och ersättningarna gjorts om. Numera finns nya tillägg med tre olika…

2024-02-22 | Avtal | Nyheter | Rals

Rals-förhandlingar klara på Försvarsmaktsnivå

Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har kommit överens med Försvarsmakten om årets rals med märket 4,1 procent. Officersförbundet har dessutom förhandlat fram 5,5 miljoner kronor utöver detta till sina medlemmar. Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kommer att följas av förhandlingar på samtliga förband. Den ekonomiska ramen som förbanden får tilldelat sig…

2024-02-22 | Okategoriserade

Pressmeddelande: RALS-avtal och nytt avtal för särskilda befattningshavare klara!

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T. Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört…