Lagar, avtal och material

Här hittar du massor med nyttig information om lagar och avtal, samt Officersförbundets material i form av broschyrer, rapporter och medlemsundersökningar, Villkorsguiden och nyhetsbrev.

Senast uppdaterat: 2024-03-21