Inrikes tjänsteresa

Här kan du läsa om vad som gäller rörande planering, logi och själva resan för din inrikes tjänsteresa.

Planering

Det är du och din chef som i dialog ska planera din tjänsteresa och förrättning. Resorna planläggs så att du är borta från ditt tjänsteställe och ditt hem kortast möjliga tid.

Försvarsmakten har även en resepolicy du bör ta del av inför en resa.

Färdmedel

Tåg ska väljas om det är det lämpligaste färdmedlet. Vid resa med annat tåg än Snabbtåg erhåller arbetstagaren plats i första klass eller motsvarande.
Flyg bör väljas om det är det lämpligaste färdmedlet.

Om tjänsteresan genomförs så att sovplats måste nyttjas på tåg eller fartyg, erhåller arbetstagaren singelkupe/enkelhytt.

Egen bil får användas. 

Logi

Boendestandard vid tjänsteresa

Du ska på tjänsteresa bo i enkelrum med dusch och toalett på rummet. Saknar förrättningsorten tillgång till logi med denna standard kan du erbjudas annan boendestandard. Accepterar  du denna boendestandard erhåller du tillägg om 200 kr/natt. 

Vid övernattning ombord på Försvarsmaktens fartyg erhåller personal som ej är ombordmönstrade ett logitillägg om 200 kr/natt. För dig som har sjötillägg gäller ej detta, så även för dig som fått sjötillägg inlöst på lön fram till och med år 2020. 

Anvisat boende

Utifrån verksamhetens krav kan behov uppstå av annat boende än vad som anges i huvudregeln, varvid arbetsgivaren har rätt att anvisa annat ändamålsenligt boende. Det kan exempelvis röra sig om bortavaro kopplad till viss utbildningsverksamhet, samträning av stabs- eller förbandsenheter, eller annan verksamhet som har behov av att utföras i grupp. Arbetsgivaren ska informera lokal arbetstagarorganisation om anledningen till anvisat boende och på vilket sätt det anvisade boendet är ändamålsenligt. Arbetstagaren erhåller ett logitillägg om 400 kr per natt om boendet håller lägre standard än huvudregeln. 

Boendestandard vid längre förrättning

Du kan vid längre förrättningar bo i lägenhet med ett rum och kök/pentry.  Om du delar lägenhet (med eget sovrum) med exempelvis kurskamrater under en utbildning får du 100 kr/natt i ersättning. 

Restid

I första hand ska resa genomföras på planerad arbetstid. I undantagsfall kan resa genomföras utanför arbetstid.

Om du reser på tjänsteresa på tid som inte är planerad arbetstid erhåller du restidsersättning. Restidsersättningen är 1/175 av i-lön.

Traktamenten

 Dag 1-90
 (Hel eller del av dag där
 resan börjar före kl. 12.00 
 eller slutar efter kl. 19.00)

 

 Dag 1-90
 (Del av dag där resan börjar 
 efter kl. 12.00 eller 
 slutar före kl. 19.00)

 

 

 Dag 91-       

 

 

 Natt-
 traktamente

 

 230 kr 115 kr 161 kr115 kr

Reducering av traktamenten

 Tillhandahållen   måltid

 

 

 Dagraktamente
 (230 kr) minskas   med

 

 

 Dagraktamente 
 (115 kr) minskas   med

 

 

 Reducerat   dagtrakamente
 (161 kr) minskas med

 

 

 Frukost, lunch och   middag 207 kr 104 kr145 kr
 Frukost 46 kr 23 kr 32 kr
 Lunch och middag 161 kr 81 kr 113 kr
 Lunch eller middag 81 kr 40 kr 56 

Hemresa

När du som veckopendlar eller fullgör förrättning inom landet på annan ort än arbetsorten, har för varje fullgjord arbetsvecka (normalt måndag – fredag) rätt till ersättning för en resa till och från arbetsorten eller till annan ort. 

En resa till annan ort ersätts dock högst med samma belopp som en resa till den ordinarie arbetsorten. 

Vid hemresor under förrättning och vid pendling inom landet ersätter arbetsgivaren resekostnader, dock inte högre belopp än som motsvaras av kostnad för andra klass då tåg är lämpligaste färdsätt. 

Flyg och egen bil får användas. Sådan resa ersätts dock högst med samma belopp som en resa till den ordinarie arbetsorten. 

Vid byte av färdmedel är viss väntetid acceptabel. Du och din chef ska överenskomma vad som i det enskilda fallet är acceptabel väntetid. 

Du får byta ut din hemresa mot en resa till och från arbetsorten för en familjemedlem. 

Observera att du under hemresa inte har rätt till restidsersättning.

Senast uppdaterat: 2023-05-23