Förbundsstyrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

Presidiet

Stefan Morin
Förbundsordförande

Förening: Livgardets OF

Mobiltelefon: 072 18 77 045

E-post: stefan.morin@officersforbundet.se

Mikael Vinde
1:e vice ordförande

Förening: OF MarinB/SSS

E-post: mikael.vinde@officersforbundet.se

Hans Bergvall
2:e vice ordförande

Förening: OF F 17

Mobiltelefon: 070-949 06 08

E-post: hans.bergvall@officersforbundet.se

Ledamöter

Josefine Granberg

Förening: Ärna OF

E-post: josefine.granberg@officersforbundet.se

Håkan Jansson

Förening: OF Bothnia

Telefon: 0921-348 757

Mobiltelefon: 070-316 86 55

E-post: hakan.jansson@officersforbundet.se

Johan Reispass

Förening: OF Södra Skåningarna

E-post: johan.reispass@officersforbundet.se

Joakim Pukk

Förening: Kfl OF

Mobiltelefon: 076-636 81 59

E-post: joakim.pukk@officersforbundet.se

Karl-Johan Larsson

Förening: OF Enköping

E-post: karl-johan.larsson@officersforbundet.se

Klas Hellström

Förening: OF Marinstaben

E-post: klas.hellstrom@officersforbundet.se

Kristina Lundström

Förening: Dalregementets OF

E-post: kristina.lundstrom@officersforbundet.se

David Lindblom

Förening: OF Skaraborgarna

E-post: david.lindblom@officersforbundet.se

Marie Meigård

Förening: HSOF

E-post: marie.meigard@officersforbundet.se

Per-Martin Sternevi

Förening: OF F 17

E-post: per-martin.stenevi@officersforbundet.se

Tobias Danielsson

Förening: OF MarinB/SSS

E-post: tobias.danielsson@officersforbundet.se

Ulf Hassgård

Förening: OF Högkvarteret

E-post: ulf.hassgard@officersforbundet.se

Suppleanter

Henrik Claëson

Förening: Arméstabens OF

E-post: henrik.claeson@officersforbundet.se

Robert Edstein

Förening: OF Högkvarteret

E-post: robert.edstein@officersforbundet.se

Michael Jarkö

Förening: OF AMF

E-post: michael.jarko@officersforbundet.se

Mikael Lundsten

Förening: OF Bothnia

E-post: mikael.lundsten@officersforbundet.se

Jonas Rydmarker

Förening: Kustflottans OF

E-post: jonas.rydmarker@officersforbundet.se

Kenny Tinmark

Förening: OF F 7

E-post: kenny.tinmark@officersforbundet.se

Senast uppdaterat: 2023-12-07