Förbundsstyrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

Presidiet

Lars Fresker
Förbundsordförande

Förening: OF Bothnia

Telefon: 08-440 83 47

Mobiltelefon: 070-628 25 81

E-post: lars.fresker@officersforbundet.se

Mats Thuresson
1:a vice ordförande

Förening: Kfl OF

Mobiltelefon: 070-982 87 11

E-post: mats.thuresson@officersforbundet.se

Hans Bergvall
2:e vice ordförande

Förening: OF F 17

Mobiltelefon: 070-949 06 08

E-post: hans.bergvall@officersforbundet.se

Ledamöter

Hans Lundgren

Förening: OF Hkp

Telefon: 0457-472%20361

Mobiltelefon: 070-555 75 04

E-post: hans.lundgren@officersforbundet.se

Håkan Jansson

Förening: OF Bothnia

Telefon: 0921-348 757

Mobiltelefon: 070-316 86 55

E-post: hakan.jansson@officersforbundet.se

Jan Möller

Förening: OF F 7

E-post: jan.moller@officersforbundet.se

Joakim Pukk

Förening: Kfl OF

Mobiltelefon: 076-636 81 59

E-post: joakim.pukk@officersforbundet.se

Karl-Johan Larsson

Förening: OF Enköping

E-post: karl-johan.larsson@officersforbundet.se

Klas Hellström

Förening: OF AMF

E-post: klas.hellstrom@officersforbundet.se

Kristina Lundström

Förening: OF TrängR

E-post: kristina.lundstrom@officersforbundet.se

Magnus Johansson

Förening: OF Enköping

Mobiltelefon: 070-359 82 50

E-post: magnus.johansson@officersforbundet.se

Marie Meigård

Förening: HSOF

E-post: marie.meigard@officersforbundet.se

Stefan Morin

Förening: LOF

E-post: stefan.morin@officersforbundet.se

Tobias Danielsson

Förening: OF MarinB/SSS

E-post: tobias.danielsson@officersforbundet.se

Ulf Hassgård

Förening: OF Högkvarteret

E-post: ulf.hassgard@officersforbundet.se

Suppleanter

David Lindblom

Förening: OF Skaraborgarna

Telefon: 0500-465 000

Mobiltelefon: 073-318 65 48

E-post: david.lindblom@officersforbundet.se

Jacob Romlin

Förening: Ärna OF

Mobiltelefon: 072-993 32 71

E-post: jacob.romlin@officersforbundet.se

Malin Scharffenberg Kahlke

Förening: OF Bothnia

E-post: malin.scharffenberg.kahlke@officersforbundet.se

Martin Abramsson

Förening: OF FS (OF F 17 2021)

E-post: martin.abrahamsson@officersforbundet.se

Mikael Vinde
Suppleant

Förening: OF MarinB/SSS

Mobiltelefon: 076-634 75 22

E-post: mikael.vinde@officersforbundet.se

Nina Simon

Förening: OF MarinB/SSS

E-post: nina.simon@officersforbundet.se

Senast uppdaterat: 2023-09-13