Lön

Du ska ha ersättning för all tid du står till arbetsgivarens förfogande. Lönen och övriga anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och kompensera för de risker och umbäranden som den militära verksamheten innebär.

Lönen ska sättas invididuellt och förändras enligt kända och tydliga förutsättningar. Normalt ska lönen gälla tillsvidare och prövas i särskild ordning då arbetsuppgifterna förändras.

Personalkostnaderna inom Försvarsmakten ligger på cirka 30 procent av de årliga utgifterna. I flera motsvarande länder ligger personalutgifterna runt 50 procent.

Officersförbundet anser att försvarspolitikerna samt Försvarsmakten måste satsa mer på sin personal. Ingångslönerna för soldater måste upp och ingångslönerna för yrkesofficerare justeras upp för att få en logisk stegring i inkomst när ansvaret ökar. 

Försvarsmakten ställer höga krav på sin personal – vilket är helt rätt, utifrån tjänstens innebörd och innehåll. För att kunna rekrytera och behålla personeln måste dock lönerna höjas.

Här kan du får råd och stöd rörande din lön och dina ersättningar utifrån de avtal som Officersförbundet slutit.   

Senast uppdaterat: 2023-06-12