Om Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den militära personalen i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Vi är cirka 14 000 medlemmar med förtroendevalda på alla förband. Tillsammans arbetar vi för att den militära personalen ska få så bra anställnings-och arbetsvillkor som möjligt. Vi försvarar personalens gränser idag, så att de kan försvara våra imorgon.

Vi är en partipolitisk obunden organisation som styrs av våra medlemmar. Det betyder att du som är medlem i förbundet kan påverka hur förbundet styrs och vilka fackliga frågor som förbundet ska driva. Det är du som vid din officersförenings årsmöte väljer förtroendevalda som ska sitta i din officersföreningens styrelse.

Officersförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som äger rum vart fjärde år. På Förbundsmötet deltar cirka 100 förtroendevalda, så kallade ombud, för att representera dig och din officersförening. På Förbundsmötet bestämmer förbundet i vilken riktning vi ska gå i och vilka frågor vi ska driva de kommande åren. Under mötet väljs också förbundsstyrelse som ska arbeta i mötets anda de kommande åren. Läs mer om Officersförbundets organisation.

Saco

Officersförbundet är med i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som är en samlande organisation för 21 olika fackförbund med cirka 960 000 medlemmar med det gemensamt att de organiserar akademiker.

OFR

Officersförbundet är med i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, som är en förhandlingsorganisation för 13 fackförbund med cirka 566 000 medlemmar inom stat, region och kommun.

Senast uppdaterat: 2023-11-16