Arbetsskada – gör så här

Alla risker går kanske inte att förutse och plötsligt gör det ont på riktigt. Arbetsskadan är ett faktum. Gör så här om du drabbats av en arbetsskada eller arbetssjukdom.

För det första: Får du en arbetsskada, se till att den anmäls

 • Anmäl det inträffade till chefen. Det är sedan chefens ansvar att tillsammans med dig rapportera arbetsskadan. I Försvarsmakten görs det via PRIO:s avvikelsemodul. Skyddsombudet ska också medverka i rapporteringen.
 • I PRIO skapas det en blankett som skickas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den går även till Försvarsmedicincentrum i Försvarsmakten för den interna statistiken. Det är chefens ansvar att denna blankett skrivs i och skickas in.
 • Tyvärr kan inte anmälan till afa försäkring göras via PRIO. Du får därför själv (ditt ansvar!) anmälas skadan via afa försäkrings hemsida. Det är viktigt att det görs för att du ska kunna få ersättning från personskadeavtalet (PSA). 
  Läs mer om PSA på Arbetsgivarverkets webbplats
 • Om du har en gruppförsäkring via oss på Officersförbundet ska du även anmäla skadan till oss.

Det kan verka lite jobbigt med alla blanketter som ska fyllas i, men gör det! Dels för att du ska kunna få ersättning men även att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder så att det inte händer igen. Du kan helt enkelt medverka till att någon kompis inte drabbas av samma smärta som du.

Om din skada inträffar under en tjänsteresa eller om ett militärt fordon är inblandat så är det Kammarkollegiet som hanterar skaderegleringen. Skadeanmälningsblanketter finns på Kammarkollegiets hemsida.

Se till att söka vård för alla arbetsskador! Bra läkarintyg och journaler är ovärderliga om du får bestående men.

Ersättningar då?

Från Försäkringskassan får du ersättning först då de beslutat att din skada är en arbetsskada. En sådan prövning sker på din begäran efter det att din förmåga att jobba är nedsatt med minst 1/15 under ett år. Ersättningen för inkomstbortfallet heter livränta. Det är relativt få av alla inträffade arbetsskador som resulterar i en livränta. Försäkringskassan kan också ersätta dig för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomland.

Som anställd i staten omfattas du av det statliga personskadeavtalet. Det administreras av afa försäkring. Därifrån kan du få följande ersättningar:

 • Inkomstförlust (gäller inte vid olycksfall på väg till eller från arbetet)
 • kostnader
 • sveda och värk
 • bestående besvär
 • ärr
 • tandskador.

Se alltid till att anmäla din arbetsskada till afa försäkring! Det är där du har störst möjlighet till ersättning. Om du missat det eller om du inte fick någon blankett från LISA, så kan du alltid anmäla skadan i efterhand på afa försäkrings hemsida.

Exempel på ersättningar från afa försäkring

Christoffer är kapten och 40 år. Han får en underbensfraktur i samband med en rappellingsövning (firning på rep).

 • Sjukskriven fyra månader
 • Lön 30 000 kronor/månad
 • Sjukvårds- och läkemedelskostnader på 1 800 kronor
 • Återgår till samma arbete som han hade innan skadan
 • Skadan resulterar i en fem procents medicinsk invaliditet

När skadan är slutbedömd av afa försäkring så erhåller Christoffer följande ersättningar:

 • Inkomstförlust 17 539 kronor (netto)
 • Sveda och värk cirka 12 000 kronor
 • Kostnader 1 700 kronor
 • Lyte och men 57 000 kronor
 • Summa ersättning: 88 239 kronor

(Observera att alla skador bedöms individuellt och att ersättningen kan variera.)

I samma exempel så får Christoffer ingen ersättning alls från Försäkringskassan eftersom arbetsskadan inte uppfyller kravet för prövning.

Senast uppdaterat: 2023-05-23