Din medlemsavgift och villkor

Vilken medlemsavgift du har baseras på vilken typ av medlemskap du har. Det finns särskilda medlemskap för dig som är kontinuerligt tjänstgörande, tidvis tjänstgörande, studerande eller pensionerad. Du som är tjänstledig, föräldraledig eller sjukskriven kan få reducerad avgift och det finns även möjlighet till passivt medlemskap. Längst ner på sidan hittar du information om hur du kan betala din medlemsavgift.

Aktivt medlemskap

Aktivt medlemskap är för dig som är anställd och kontinuerligt tjänstgörande som yrkesofficer, gruppchef, soldat och sjöman i Försvarsmakten eller närstående myndigheter. 

Förutom medlemsavgiften kan det tillkomma en avgift till Officersförbundets officersförening på ditt förband. Avgiften varierar från 0 till 30 kronor i månaden. Läs mer om dina förmåner.

Lön/månad Avgift/månad
 0 – 24 999 kronor 190 kronor
 25 000 – 29 999 kronor 230 kronor
 30 000 – 39 999 kronor 240 kronor
 40 000 – 49 999 kronor 250 kronor
 Över 50 000 kronor 260 kronor

Medlemskap för tidvis tjänstgörande

Du som är anställd och tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten betalar 80 kr per månad oavsett lön och om du tjänstgör eller inte. Du behöver dock mejla ett aktuellt anställningsintyg till kansliet@officersforbundet.se i samband med att du ansöker om medlemskap. Notera att Officersförbundet bara kan ge dig stöd, rådgivning och förhandling i din militära tjänst i Försvarsmakten, inte i din civila anställning.

Reducerad medlemsavgift

Medlemskap med reducerad medlemsavgift är för dig som är tjänstledig för civila studier, föräldraledig eller sjukskriven. Kravet för att få reducerad medlemsavgift är att du är tjänstledig för civila studier, föräldraledig eller sjukskriven under en sammanhängande period om minst 30 dagar. 

Avgiften till officersföreningen påverkas inte utan den är samma som du betalat tidigare.

Vill du ha en lägre medlemsavgift loggar du in på ”Mina sidor” och fyller i formuläret ”Ändra medlemskategori”. 

Notera att inga ändringar i ditt medlemskap, så som reducerad avgift, typ av medlemskap, pension med mera, görs retroaktivt. Glöm inte att du ska kunna styrka tjänstledigheten vid ansökan om reducerad avgift och vid längre sjukskrivning än 30 dagar ska sjukintyg bifogas.

Omfattning på tjänstledighet/sjukskrivning Avgift per månad
 Minst 50 procent 100 kronor
 100 procent 75 kronor

Studerandemedlemskap

Studerandemedlemskap är för dig som studerar till yrkesofficer. Du betalar endast 100 kr för hela studieperioden. Som studerandemedlem får du en kostnadsfri aspirantförsäkring som motsvarar den grundförsäkring du erbjöds som ny medlem. Vill du göra några förändringar i eventuella befintliga försäkringar, kontakta If. Läs mer om dina förmåner.

Inte medlem? Så här gör du: Är du inte medlem sedan tidigare fyller du i formuläret för medlemsansökan för student.   

Medlem? Så här gör du: Är du redan medlem ändrar du typ av medlemskap genom att du loggar in på ”Mina sidor” och fyller i uppgifterna i formuläret ”Ändra medlemskategori”. Har du frågor kan du kontakta kanslistöd på telefon 08-440 83 30 eller mejl kansliet@officersforbundet.se.

Seniormedlemskap

Du kan bli seniormedlem i förbundet om du har haft ett aktivt eller passivt medlemskap och genom pensionering avslutat din yrkesverksamhet.

 Kategori Avgift
 Seniormedlem – 67 år eller yngre 40 kronor /månad
 Seniormedlem – fr om det år du fyller 68 år 
* ändringen sker vid årsskiftet till det år du fyller 68.
 150 kronor/år

Seniorförsäkring hos If. När du fyller 67 år så övergår Livförsäkringen till Livförsäkring Senior och Kritisk sjukdom Senior. Också Olycksfallsförsäkring övergår till Olycksfallsförsäkring Senior. Den ordinarie Livförsäkring och ordinarie Olycksfallsförsäkringen upphör på grund av uppnådd slutålder. Du behöver inte göra en ny hälsoundersökning för att omfattas av seniorförsäkringarna. Läs mer om seniorförsäkringarna hos If.

OF Senior När du går i pension kan du bli medlem i förbundets förening OF Senior. Föreningen arrangerar möten och aktiviteter som omfattar föreläsningar, studiebesök, historiska vandringar och liknade och som vanligtvis avslutas med en måltid. Läs mer om OF Senior.

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap är för dig som varit aktiv medlem i minst 10 år och som har lämnat din anställning i Försvarsmakten eller närstående myndigheter. Du betalar 60 kronor per månad. Notera att Officersförbundet inte kan ge dig stöd, rådgivning och förhandling i din anställning, men du har tillgång till samtliga medlemsförmåner såsom förmånliga person- och sakförsäkringar och banktjänster, samt rabatt på hotellvistelser, kryssningar och tågresor, skor och kläder. I ditt medlemskap ingår också Officerstidningen.

Så här gör du: Du ändrar typ av medlemskap genom att du loggar in på ”Mina sidor” och fyller i uppgifterna i formuläret ”Ändra medlemskategori”. Har du frågor kan du kontakta kanslistöd på telefon 08-440 83 30 eller mejl kansliet@officersforbundet.se.

Betalsätt

Medlemsavgiften betalas enklast via autogiro eller e-faktura per månad. Anmälan gör du via din internetbank. Du kan även betala din faktura med pappersfaktura per kvartal, men Väljer du att betala via pappersfaktura är kostnaden 10 kronor extra per faktura. Välj gärna autogiro eller e-faktura då du sparar pengar och det är bra för miljön.

Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från ditt konto på förfallodatumet varje månad utan att du behöver göra något. Skaffa autogiro via din internetbank. Om banken ber om betalarnummer är det ditt personnummer de vill ha.

E-faktura innebär en digital faktura. Skaffa e-faktura via din internetbank. Ber banken om betalarnummer är det ditt personnummer de vill ha.

Senast uppdaterat: 2023-06-14