Välkommen till Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för dig som studerar till yrkesofficer eller arbetar som yrkesofficer, gruppchef, soldat eller sjöman i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Vi är cirka 14 000 medlemmar med representanter på alla förband. Tillsammans är vi en stark röst gentemot arbetsgivaren. Vi försvarar dig så att du kan försvara Sverige!

Vi arbetar för att den militära personalen i Försvarsmakten ska få så bra anställnings-och arbetsvillkor som möjligt. Vi är en partipolitisk obunden organisation som styrs av våra medlemmar. Vi driver våra medlemmars intressefrågor genom att vara en aktiv part i de beslutsprocesserna som påverkar våra medlemmars anställnings-och arbetsvillkor. Det innebär arbete mot Försvarsmakten, politiken, media och allmänheten.

Ansökningsblanketter

Senast uppdaterat: 2023-05-16