Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier och kränkningar är aldrig ett godtagbart beteende och får aldrig förbises. Officersförbundet står på alla drabbades sida i detta och här finns råd och stöd för dig som bevittnat eller blivit utsatt för sexuella trakasserier. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till Officersförbundets föreningar dit du kan vända dig men även till andra organisationer där du kan få hjälp.

Om man råkat ut för sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan det vara lätt att känna att man inte vill ”ställa till besvär”, att man är rädd för att förlora sin tjänst, eller att man kan komma att få problem med kollegor eller chefer om man anmäler. Men faktum kvarstår – om trakasserier eller kränkande särbehandling inte anmäls så är risken stor att de fortsätter. Det kommer inte att sluta av sig självt.

Vems är ansvaret?

Det är alltid den som kränker som är ansvarig för sitt beteende, aldrig den som kränks. Men när det gäller att hantera frågor om kränkande särbehandling är det huvudsakliga ansvaret arbetsgivarens. Vårt ansvar som fackförbund är att se till att arbetsgivaren tar det ansvaret och att lagar och regler efterlevs så att du som medlem kan må bra på din arbetsplats.

Så vad ska man göra?

Här nedan listar vi vad du kan göra om du eller en kollega är utsatt. 

Om kollegan blir sexuellt trakasserad

 • Anmäl till din chef
  Om du upptäcker att en kollega blir trakasserad eller diskriminerad anmäl händelsen till din chef och prata med din officersförening
 • Vi har alla ett ansvar att hjälpa till och säga stopp
  När någon till exempel blir för närgången mot kollegan, när en kollega säger kränkande ord, när chefen kränker via grad med mera. Så säg ifrån, säg stopp och anmäl den uppkomna situationen till din chef eller din chefs chef och sedan får han/hon överta ansvaret och uppföljningen i ärendet.

Om du själv blir utsatt för sexuella trakasserier

 • Skriv ner alla händelser
  Dokumentera datum, tid och plats samt vad som sades eller hände. Det kan vara viktigt vid en eventuell utredning. Spara också eventuella sms, brev eller e-postmeddelanden som skickats till dig. 
 • Anmäl till din chef
  Att bli utsatt för kränkande särbehandling är aldrig ditt fel, det måste du alltid komma ihåg. Det är väldigt viktigt att det som inträffat kommer till arbetsgivarens kännedom. Tycker du att det är jobbigt att prata direkt med din chef, prata med Officersförbundet, ditt skyddsombud, företagshälsan eller någon annan du litar på för att kunna komma vidare med din anmälan. Sedan är det chefens ansvar att sätta ned foten (oavsett om ord står mot ord), att se över påföljder samt att göra uppföljningar i ärendet. Detta ska arbetsgivaren ta på allvar och åtgärder ska sättas in omedelbart. 
 • Prata med din officersförening så får du hjälp och stöd
  De förtroendevalda och/eller skyddsombuden i din officersförening finns där för att stödja dig, svara på dina frågor samt se till att arbetsgivaren/chefen tar sitt ansvar.
 • Behöver du professionellt stöd så har du rätt till det
  Arbetsgivaren är skyldig att tillse att det finns stöd i form av till exempel företagshälsovården eller liknande. Prata med de förtroendevalda på din officersförening för hjälp med att få tillgång till detta via arbetsgivaren.
 • Om chefen/arbetsgivaren inte utreder eller ignorerar ärendet
  Prata då med din kontaktperson på din officersförening. I det läget får föreningen kontakta kansliet för stöd i att eventuellt påbörja en tvist med arbetsgivaren.
 • Det finns hjälp att få – ta den
  Vi finns här för dig. Behöver du hjälp eller bara vill fråga om råd så prata med din förening eller skyddsombud så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter till kansliet samt till alla föreningar längre ned på sidan.

För mer information eller råd

Här hittar du en lista med kontaktuppgifter.

Försvarsmaktens telefonlinje för att omhänderta trakasserier
Du som har blivit utsatt kan ringa in och anmäla detta till HR C.
(De som arbetsgivarföreträdare har anmälningsplikt. Hur och var detta registreras är dock inte klarlagt än).
Telefon: 08-514 392 72
Öppettider: (med start 1 dec 2017) måndag-fredag 08:00-18:00.

DO
DO – Diskrimineringsombudsmannen >>
E-post: do@do.se
Telefon: 08-120 20 700 

Senast uppdaterat: 2023-05-16