Hoppa till huvudinnehåll

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier och kränkningar är aldrig ett godtagbart beteende och får aldrig förbises. Officersförbundet står på alla drabbades sida i detta och här finns råd och stöd för dig som bevittnat eller blivit utsatt för sexuella trakasserier. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till Officersförbundets föreningar dit du kan vända dig men även till andra organisationer där du kan få hjälp.

Om man råkat ut för sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan det vara lätt att känna att man inte vill ”ställa till besvär”, att man är rädd för att förlora sin tjänst, eller att man kan komma att få problem med kollegor eller chefer om man anmäler. Men faktum kvarstår - om trakasserier eller kränkande särbehandling inte anmäls så är risken stor att de fortsätter. Det kommer inte att sluta av sig självt.

Vems är ansvaret?

Det är alltid den som kränker som är ansvarig för sitt beteende, aldrig den som kränks. Men när det gäller att hantera frågor om kränkande särbehandling är det huvudsakliga ansvaret arbetsgivarens. Vårt ansvar som fackförbund är att se till att arbetsgivaren tar det ansvaret och att lagar och regler efterlevs så att du som medlem kan må bra på din arbetsplats.

Så vad ska man göra?

Här nedan listar vi vad du kan göra om du eller en kollega är utsatt. 

Om kollegan blir sexuellt trakasserad

 • Anmäl till din chef
  Om du upptäcker att en kollega blir trakasserad eller diskriminerad anmäl händelsen till din chef och prata med din officersförening

 • Vi har alla ett ansvar att hjälpa till och säga stopp
  När någon till exempel blir för närgången mot kollegan, när en kollega säger kränkande ord, när chefen kränker via grad med mera. Så säg ifrån, säg stopp och anmäl den uppkomna situationen till din chef eller din chefs chef och sedan får han/hon överta ansvaret och uppföljningen i ärendet.

Om du själv blir utsatt för sexuella trakasserier

 • Skriv ner alla händelser
  Dokumentera datum, tid och plats samt vad som sades eller hände. Det kan vara viktigt vid en eventuell utredning. Spara också eventuella sms, brev eller e-postmeddelanden som skickats till dig. 

 • Anmäl till din chef
  Att bli utsatt för kränkande särbehandling är aldrig ditt fel, det måste du alltid komma ihåg. Det är väldigt viktigt att det som inträffat kommer till arbetsgivarens kännedom. Tycker du att det är jobbigt att prata direkt med din chef, prata med Officersförbundet, ditt skyddsombud, företagshälsan eller någon annan du litar på för att kunna komma vidare med din anmälan. Sedan är det chefens ansvar att sätta ned foten (oavsett om ord står mot ord), att se över påföljder samt att göra uppföljningar i ärendet. Detta ska arbetsgivaren ta på allvar och åtgärder ska sättas in omedelbart. 
 • Prata med din officersförening så får du hjälp och stöd
  De förtroendevalda och/eller skyddsombuden i din officersförening finns där för att stödja dig, svara på dina frågor samt se till att arbetsgivaren/chefen tar sitt ansvar.

 • Behöver du professionellt stöd så har du rätt till det
  Arbetsgivaren är skyldig att tillse att det finns stöd i form av till exempel företagshälsovården eller liknande. Prata med de förtroendevalda på din officersförening för hjälp med att få tillgång till detta via arbetsgivaren.

 • Om chefen/arbetsgivaren inte utreder eller ignorerar ärendet
  Prata då med din kontaktperson på din officersförening. I det läget får föreningen kontakta kansliet för stöd i att eventuellt påbörja en tvist med arbetsgivaren.

 • Det finns hjälp att få – ta den
  Vi finns här för dig. Behöver du hjälp eller bara vill fråga om råd så prata med din förening eller skyddsombud så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter till kansliet samt till alla föreningar längre ned på sidan.

För mer information eller råd

Här hittar du en lista med kontaktuppgifter.

Försvarsmaktens telefonlinje för att omhänderta trakasserier
Du som har blivit utsatt kan ringa in och anmäla detta till HR C.
(De som arbetsgivarföreträdare har anmälningsplikt. Hur och var detta registreras är dock inte klarlagt än).
Telefon: 08-514 392 72
Öppettider: (med start 1 dec 2017) måndag-fredag 08:00-18:00.

DO
DO - Diskrimineringsombudsmannen >>
E-post: do@do.se
Telefon: 08-120 20 700 

Föreningar e-post och telefonnummer

Arméstabens OF

Adress
PL 920
Enköpings Garnison, Garnisonsvägen 15
74981 Enköping

Halmstadskolornas OF

Adress
Box 516
30180 Halmstad

Telefon
Telefonnummer 070-675 24 09

K3 Wanäs OF

Adress
Livregementets husarer
PL 40, Kommendantsgatan 1
54681 Karlsborg

Telefon
Telefonnummer 0505-451419

Kustflottans OF

Adress
Box 527
37123 Karlskrona

Telefon
Telefonnummer 0709-828711

OF Bothnia

Adress
Norrbottens Regemente
Box 9105
96119 Boden

Telefon
Telefonnummer 0921-34 88 04

OF Eksjö Garnison

Adress
Box 1002
57528 Eksjö

Telefon
Telefonnummer 0706958076

OF Enköping

Adress
Ledningsregementet
PL 920
74981 Enköping

Telefon
Telefonnummer 0171-157973

OF F7

Adress
Skaraborgs flygflottilj
53032 Såtenäs

Telefon
Telefonnummer 0704 61 44 00

OF F17

Adress
OF F 17
Värperydsvägen
37250 Kallinge

Telefon
Telefonnummer 0457-47 18 97

OF F21

Adress
Norrbottens Flygflottilj
97173 Luleå

Telefon
Telefonnummer 0920-234165

OF FHS

Adress
Box 27805
Drottning Kristinas väg 37
11593 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-55342500

Officersförbundet

Adress
Box 5338
Besöksadress: Sturegatan 15
10247 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-440 83 30

OF Flygstaben

Adress
Flygstaben
75127 Uppsala

OF FMLOG

Adress
Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-51439000

OF FMTIS

Adress
Box 1625
70116 Örebro

Telefon
Telefonnummer 019-393500

OF FMV

Adress
Banérgatan 62
11588 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-782 40 00

OF Fort V

Adress
Kungsgatan 43
63189 Eskilstuna

Telefon
Telefonnummer 010-4444645

OF FÖ

Adress
Försvarsdepartementet
Jakobsgatan 9
10333 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-405 81 86

OF Göteborg

Adress
Box 5155
Götaälvsgatan
42605 Västra Frölunda

Telefon
Telefonnummer 070-569 25 19

OF Helikopter

Adress
Helikopterflottiljen
58198 Linköping

Telefon
Telefonnummer 0702099611

OF HvSS

Adress
Vällinge
14590 Norsborg

Telefon
Telefonnummer 0702665474

OF Högkvarteret

Adress
Lidingövägen 24
10786 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 08-788 79 20

OF Karlberg

Adress
Militärhögskolan Karlberg
10786 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 070-8783722

OF Lv 6

Adress
Box 515
30180 Halmstad

OF MarinB SSS

Adress
Box 527
37123 Karlskrona

Telefon
Telefonnummer 0455-86661

OF MR S

Adress
OF MR S
Revinge Garnison (R 24)
24782 Södra Sandby

Telefon
Telefonnummer 070-521 52 79

OF MR V

Adress
Box 604
By 502
54129 Skövde

Telefon
Telefonnummer 0709124132

OF MSS

Adress
Box 120
59106 Borensberg

Telefon
Telefonnummer 013-195204

OF Skaraborgarna

Adress
Skaraborgs regemente
Box 604
54129 Skövde

Telefon
Telefonnummer 0702118751

OF Skydd C

Adress
Hissjövägen 62
90345 Umeå

OF Södra Skåningarna

Adress
Revingehed
24782 Södra Sandby

OF TrängR

Adress
Box 602
54129 Skövde

Telefon
Telefonnummer 0500-465000

OF Ä

Adress
c/o Lars Krönmark
Sandhamnsgatan 23
11560 Stockholm

Telefon
Telefonnummer 070-567 61 67

Ärna OF

Adress
Box 645
75127 Uppsala

Telefon
Telefonnummer 018-19 63 68