Förbundsmötet 2023

Den 14-16 november 2023 sammanträder Förbundsmötet, förbundets högst beslutande organ. Det innebär att förtroendevalda representanter, så kallade ombud, samlas för att välja en ny förbundsstyrelse som ska arbeta i Förbundsmötets anda de kommande åren. Förbundsmötet bestämmer också i vilken riktning förbundet ska gå i och vilka frågor förbundet ska driva de kommande åren. 

För dig som vill veta mer om förbundsmöte 2023 har vi tagit fram en webbplats med information och dokumentation för lättare åtkomst. Förbundsmötets webbplats: of-forbundsmote.se 

Läs mer om Officersförbundets organisation läs här.

För dig som vill veta mer om Officersförbundets organisation

Senast uppdaterat: 2023-06-13