Tjänsteresa

Vad gäller vid tjänsteresa om man jobbar i Försvarsmakten?

Du kan som del i din tjänst skickas både på utrikes- och inrikes tjänsteresa, samt även skickas utomlands för längre utlandsstationering. Här kan du läsa vad som gäller.

Senast uppdaterat: 2023-06-22