Försvarets understödsnämnd

Försvarets understödsnämnd förvaltar två stiftelser vars syfte är att ge yrkesofficerare samt yrkesofficerares änkor/änklingar och barn ekonomiskt stöd enligt donatorernas intentioner.

Vem kan söka ekonomiskt stöd

Du som yrkesofficer kan ansöka om engångsbelopp för särskilt behov. Till exempel kostnader för:

  • rehabilitering efter olycka eller sjukdom
  • underlättande hjälpmedel
  • åtgärd vid bestående skada
  • rehabiliterande eller underlättande åtgärd vid annan livskris

Efterlevande till yrkesofficer kan ansöka om ekonomiskt stöd om de har beskattningsbar inkomst som är lägre än 260 000 kronor och förmögenhet under 300 000 kronor, förutom egen permanent bostad. Stödet ges som engångsbelopp. Efterlevande kan också ansöka om bidrag till begravningskostnader.

Ansökan om ekonomiskt stöd

Ansökan om bidrag skickas till:
Roland Ekstrand, sekreterare Försvarets understödsnämnd Svartbäcksgränsen 507
136 59 VENDELSÖ

Frågor kan ställas till roland.ekstrand.54@gmail.com

Det är Försvarets understödsnämnds styrelse som ansvarar för att ekonomiskt stöd betalas ut i enlighet med stiftelsernas syften. Styrelsen tar ställning till behov och beslutar om bidragets storlek efter ansökan från enskild. Behovet och bidragets storlek bedöms utifrån den sökandes hela livssituation varför detta så långt som möjligt bör framgå av ansökan.

Senast uppdaterat: 2023-06-12