Studentrådet

Studentrådet är Officersförbundets förening för kadetter.

Kontaktuppgifter till Studentrådet

Ordförande Erik Frisk
Vice ordförande Gvido Auders
Ledamot Emil Borgström
Ledamot Luther Björk

Senast uppdaterat: 2023-06-07