Studentrådet

Studentrådet är Officersförbundets förening för kadetter.

Kontaktuppgifter till Studentrådet

Ordförande Melina Prick
Ledamot Johan Ericsson
Ledamot Johanna Häggström
Ledamot Oliwer Nilsson

Senast uppdaterat: 2024-01-16