Arbetsmiljöproblem – gör så här

Det ska kännas bra att gå till jobbet! Utöver skyddet mot olyckor så innefattar arbetsmiljöbegreppet så mycket mer: trivsel, organisation, balans mellan uppgifter och resurser, frånvaron av diskriminering och allt annat som påverkar dig i din arbetsvardag.

Det är arbetsgivaren som formellt ansvarar för arbetsmiljön men alla på arbetsplatsen förväntas bidra till en bra arbetsmiljö. Vi är kort och gott varandras arbetsmiljö.

Men ibland skaver det. Det kan vara en känsla av vanmakt att inte hinna med alla arbetsuppgifter eller att en lucka på stridsfordonet riskerar klippa fingrarna av besättningen. Då kan det vara bra för dig att känna till hur du ska ta tag i ett arbetsmiljöproblem.

  1. Prata med chefen. Beskriv vad du upplever som dåligt eller riskfyllt. Får du inget gehör, så vänd dig till ditt …
  2. … skyddsombud. Skyddsombuden är utsedda av facket för att vara arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden har bra koll på olika arbetsmiljöfaktorer och hur brister i arbetsmiljön ska hanteras.
  3. Skyddsombudet pratar med din chef. Når inte heller skyddsombudet gehör hos din chef så får frågan lyftas vidare.
  4. Skyddsombudet pratar med huvudskyddsombudet som sitter i förbandets skyddskommitté.
  5. Skyddskommittén behandlar frågan och ger stöd till din chef att lösa problemet. Om inte det händer eller att frågan bollas vidare från kommittémöte till kommittémöte utan resultat så kan skyddsombudet …
  6. … begära åtgärder av arbetsgivaren med stöd av arbetsmiljölagen (en så kallad ”66a-begäran” efter paragrafen i arbetsmiljölagen). Om arbetsgivaren inte gör som skyddsombudet begär eller inte svarar så kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket med sin begäran.

Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal också bra forum att lyfta arbetsmiljöfrågor i. Underskatta inte vikten av dialog! Ett snack med chefen eller skyddsombudet brukar lösa de allra flesta frågor innan man hamnar i den formella hanteringen med skyddskommitté och 66a-begäran.

Om du är utsatt för sexuella trakasserier eller diskriminering så är det viktigt att tala om det för arbetsgivaren. Läs mer om vad du ska göra vid sexuella trakasserier här.

Mer information om arbetsmiljöarbete hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där finns alla regler, information om skyddsombud och interaktiva arbetsmiljöutbildningar.

Om du är intresserad att lära dig mer om arbetsmiljöfrågor eller om du vill bli skyddsombud – tveka inte att ta kontakt med din officersförening. Eller anmäl dig till Officersförbundets arbetsmiljökurs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad är det?

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete i en militär miljö?

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad är det?

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete i en militär miljö?

Arbetsskada – vad gör jag nu?

Vad gör jag om jag drabbats av en skada i tjänsten?

Senast uppdaterat: 2023-05-26