Råd och stöd

Som medlem är det din officersförening du vänder dig till i första hand när du behöver råd och stöd. Här på webbplatsen hittar du information om exempelvis lön och tillägg, anställning, ledighet, flytt och pendling, pension och diskriminering och massor mer.

Kontakta din officersförening

Som medlem baseras din tillhörighet vad gäller officersförening på din förbandstillhörighet. Här hittar du kontaktuppgifter till dina förtroendevalda!

Senast uppdaterat: 2023-10-19