Råd och stöd

Här under Råd och Stöd hittar du information om exempelvis lön och tillägg, anställning, ledighet, flytt och pendling, pension och diskriminering.

Om du som medlem har frågor eller behöver stöd ska du i första hand vända dig till din officersförening.

Kontakta din officersförening

Som medlem baseras din tillhörighet vad gäller officersförening på din förbandstillhörighet. Här hittar du kontaktuppgifter till dina förtroendevalda!

Senast uppdaterat: 2024-05-28