Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Officersförbundet

Vi försvarar personalens gränser idag,
så att de kan försvara våra imorgon.

 

Just nu pågår en kamp för personalens villkor, samtidigt som de ska bemanna våra yttre försvarslinjer. Nära 80% av våra medlemmar tycker inte att lönen är rimlig i jämförelse med alternativt arbete utanför Försvarsmakten. Dessutom är kontrakten för våra allra mest erfarna gruppchefer, soldater och sjömän på väg att gå ut – utan att reglerna medger att de förlängs.

Förlorar vi den kampen kommer höga pensionsavgångar och låga löner bli reella hot mot Sveriges säkerhet. 
På försvaragränserna.se förklarar vi varför det är viktigt att satsa på personalen i tider av tillväxt.

Läs mer på försvaragränserna.se

Medlem

Officersförbundet finns till för sina medlemmar. Det är er och era intressen vi kämpar för. Varje dag.

Förtroendevald

Utan alla förtroendevalda ute i landet stannar vår verksamhet. Här hittar du som förtroendevald viktiga länkar. 

Rundresan 2022-2023

Sedan hösten 2022 genomför Officersförbundets styrelse och kansli en rundresa för att besöka våra medlemmar i deras dagliga arbetsmiljö, stärka officersföreningarna och utbilda dess styrelser, samt träffa förbandsledningar. Under dagarna arrangerar officersföreningen flera aktiviteter för våra medlemmar på förbandet. Läs vilka förband vi besöker 2023 här!