Arbetstid

När du jobbar i Försvarsmakten planeras din arbetstid i något som kallas lista. Det är för att både du och din arbetsgivare ska kunna planera både privatliv och arbete.

En lista ska vara minst fyra veckor och som mest ett år. En lista går att förändra med kort varsel, men då får du i vanliga fall ett tillägg på lönen för att kompensera dig för det. 

För vissa förband kan det finnas lokala förbandsavtal som styr arbetstiden. För de sjögående förbanden har Officersförbundet slutit arbetstidsavtal som omhändertar de speciella förutsättningar som marinens verksamhet bjuder på. 

Om arbetsgivaren bedömer att det finns skäl för det, kan arbetsgivaren bland annat begära att du skall arbeta på övertid eller Försvarsmaktsdygn även om det inte planerats i förväg.

För arbete på övertid skall i första hand de som frivilligt ställer upp, beordras. Du som är förhindrad och har godtagbara skäl att inte arbeta övertid, skall framföra detta i samband med arbetsgivarens begäran och bör då inte bli beordrad till övertidsarbete. 

En lista ska godkännas av Officersförbundet för att bli giltig. För att någon ska få godkänna en lista måste den vara utbildad av förbundet i hur arbetstidsavtalen fungerar. En sådan person kallas listförhandlare. 

Du hittar mer information i menyn under arbetstid.  

Senast uppdaterat: 2023-06-12