OF Senior

När du som är medlem i Officersförbundet går i pension har du möjlighet att utöver ditt vanliga fackliga medlemskap också bli medlem i förbundets förening OF Senior. Föreningen, som har sitt säte i Stockholm, arrangerar möten och aktiviteter, som omfattar föreläsningar, studiebesök, historiska vandringar och liknade och som vanligtvis avslutas med en måltid. Föreningen planerar också för att få igång aktiviteter runt om i landet, i år i Visby, Skövde, Karlskrona och Boden.

Årsavgiften för medlemskapet i OF Senior är 60 kr.

Så här blir du medlem i OF Senior

Fyll i blanketten om medlemskap i OF Senior. Du ska ha fått hem blanketten när du gått i pension, men om du inte har fått hem den finns den nedan. Skicka blanketten med post (Officersförbundet Box 5338 102 47 Stockholm) eller digitalt (medlemsservice@officersforbundet.se). Om du har frågor mejla ofsenior@officersforbundet.se.

Senast uppdaterat: 2024-03-21