OF Senior

När du som är medlem i Officersförbundet går i pension har du möjlighet att utöver ditt vanliga fackliga medlemskap också bli medlem i förbundets förening OF Senior. Föreningen, som har sitt säte i Stockholm, arrangerar möten och aktiviteter, som omfattar föreläsningar, studiebesök, historiska vandringar och liknade och som vanligtvis avslutas med en måltid. Föreningen planerar också för att få igång aktiviteter runt om i landet.

2023 är ett avgiftsfritt år och 2024 kommer årsavgiften att vara 60 kr för medlemskapet i OF Senior.

Så här blir du medlem i OF Senior

När du går i pension får du hem en blankett för medlemskap i OF Senior. Fyll i blanketten och skicka den med post eller digitalt. Om du inte har fått blanketten, men vill bli medlem mejla ofsenior@officersforbundet.se

Senast uppdaterat: 2023-09-27