Tidsbegränsad lön

För att arbetsgivaren på förbandet skall kunna besluta om en tidsbegränsad lön, krävs att det finns ett förbandsavtal som reglerar vid vilka situationer beslut får fattas. Om det inte finns ett förbandsavtal anses alla beslut om ny lön vara giltiga tillsvidare.

Det är när du som anställd, under en tidsbegränsad period (max 3 år), byter tjänst eller arbetsuppgifter kan få en tidsbegränsad lön. Vid längre tid än 3 år övergår den tidsbegränsade lönen till att bli giltig tillsvidare.

När du sedan återgår till din tidigare befattning, andra arbetsuppgifter och/eller annan befattning ska arbetsgivaren genomföra en förnyad löneöversyn, prövning, för att konstatera om du har rätt lön i förhållande till dina arbetsuppgifter.

Senast uppdaterat: 2023-05-15