Avsked

Om avsked

Med avskedande menas att arbetsgivaren låter anställningen upphöra omedelbart utan föregående uppsägningstid.

För att kunna bli avskedad måste du ha gjort dig skyldig till mycket grova förseelser.

Om det visar sig att det finns laglig grund för ett avskedande, har arbetsgivaren heller inte skyldighet att försöka omplacera dig istället för att skilja dig från anställningen.

Om du riskerar avsked kan du i vissa fall erhålla rättshjälp från förbundet. Läs mer om vilken rättshjälp Officersförbundet kan ge här.

Information om vad som gäller när du säger upp dig själv, eller blir uppsagd av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist hittar du här.

Senast uppdaterat: 2023-05-11