Stadgar

Officersförbundets stadgar fastställdes på Förbundsmötet 2020. I stadgarna hittar du även information om rättshjälp. Du kan också läsa om våra etiska regler och ladda ner normalstadgar för officersföreningarna.

Senast uppdaterat: 2023-11-28