Officersföreningarna

Som medlem är det din officersförening och dina förtroendevalda du vänder dig till i första hand när du behöver råd och stöd. Här hittar du kontaktuppgifter till officersföreningarna (A-Ö) och förtroendevalda.

Hitta din förening

Arméstabens OF

E-post: ast-of@officersforbundet.se

Dalregementets OF

E-post: of-dalregementet@mil.se

Kontaktperson: Henrik Eklund, ordförande och Marcus Nilsson, vice ordförande.

Telefon: 08-788 75 00

Halmstadskolornas OF

E-post: of-halmstadskolorna@officersforbundet.se

Kontaktperson: Marie Meigård, facklig förtroendeman

Telefon: 070-675 24 09

Kustflottans OF

E-post: kflof@officersforbundet.se

Kontaktperson: Joakim Pukk, facklig förtroendeman, Fjärde sjöstridsflottiljen

Telefon: 076-636 81 59

Kontaktperson: Max Eriksson, facklig förtroendeman, Första ubåtsflottiljen

Telefon: 070-847 91 24

Kontaktperson: Jonas Rydmarker, facklig förtroendeman, Tredje sjöstridsflottiljen

Telefon: 0455-856 27

Webbplats

Livgardets OF

E-post: lof-lg@mil.se

Telefon: 08-584 527 36

OF Amfibiekåren

E-post: of-amf@officersforbundet.se

OF Bothnia

E-post: of-bothnia@officersforbundet.se

Kontaktperson: Mikael Lundsten och Håkan Jansson, fackliga förtroendemän

Telefon: 0921-348 810

OF Eksjö Garnison

E-post: of-eksjo@officersforbundet.se

OF Enköping

E-post: of-enkoping@officersforbundet.se

Kontaktperson: Karl-Johan Larsson, ordförande

Telefon: 070-791 52 77

Kontaktperson: Mikael Eriksson, facklig förtroendeman

Telefon: 070-316 18 81

OF F7

E-post: of-f7@mil.se

Kontaktperson: Jan Möller, ordförande

Telefon: 070-461 44 00

Kontaktperson: Kenny Timark, facklig förtroendeman

Telefon: 0510-477988

OF F17

E-post: of-f17@officersforbundet.se

Kontaktperson: Hans Bergvall, ordförande

Telefon: 070-949 06 08

Kontaktperson: Per-Martin Sternevi facklig förtroendeman

Telefon: 070-395 85 83

OF F 21

E-post: of-f21@mil.se

Kontaktperson: Staffan Spendrup, ordförande

Telefon: 070-330 07 33

Kontaktperson: Maria Omark, facklig förtroendeman

Telefon: 070-665 89 01

OF FHS

E-post: Kristina.Kihlstrom@fhs.se

OF Flygstaben

E-post: of-flygstaben@officersforbundet.se

Kontaktperson: Anders Wedin, ordförande

Telefon: 018-196 789

OF FMLOG

E-post: of-fmlog@mil.se

Kontaktperson: Torbjörn Bäckman, ordförande

Telefon: 070-695 30 22

Kontaktperson: Jan Pettersson, sekreterare

Telefon: 070-681 41 10

Kontaktperson: Peter Andersson, kassör

Telefon: 070-999 71 15

OF FMTIS

E-post: of-fmtis@officersforbundet.se

Kontaktperson: Heikki Videll , ordförande

Telefon: 019-393 510

OF FMV

E-post: of-fmv@officersforbundet.se

Kontaktperson: Lars Carlsson, ordförande

Telefon: 070-630 39 97

OF Fort V

E-post: mikael.lundqvist@fortifikationsverket.se

OF FÖ

E-post: kjell-ove.schramm@regeringskansliet.se

OF Göteborg

E-post: ofgbg-fomedc@mil.se

Kontaktperson: Andreas Hansson, ordförande

Telefon: 072-174 16 83

OF Helikopter

E-post: Ordforande.of-hkp@officersforbundet.se

Kontaktperson: Mats Häggström, ordförande

Telefon: 070-209 96 11

OF HvSS

E-post: of-hvss@officersforbundet.se

OF Högkvarteret

E-post: of-hkv@officersforbundet.se

Kontaktperson: Arne Nilsson, facklig förtroendeman

Telefon: 08-788 75 00

OF I 21

E-post: of-i21@officersforbundet.se

Kontaktperson: Mattias Larsson, ordförande

Telefon: 070-419 28 06

OF Karlberg

E-post: of-karlberg@officersforbundet.se

Kontaktperson: Johan Danko, ordförande

Telefon: 070-95 27 765

OF Lv 6

E-post: of-lv6@officersforbundet.se

Kontaktperson: Joakim Koch, ordförande

Telefon: 035-2662000

OF MarinB SSS

E-post: of-marinbsss@officersforbundet.se

Kontaktperson: Johnas Mård, facklig förtroendeman

Telefon: 070-320 23 49

OF Marinstaben

E-post: of-marinstaben@officersforbundet.se

Kontaktperson: Klas Hellström, ordförande

Telefon: 070-217 34 293

OF MR S

E-post: of-mrs@officersforbundet.se

Kontaktperson: Krister Forsberg, ordförande

Telefon: 070-339 97 43

OF MR V

E-post: ofmrv@officersforbundet.se

OF MSS

E-post: of-mss@officersforbundet.se

OF Senior

E-post: ofsenior@officersforbundet.se

OF Skaraborgarna

E-post: ofskaraborgarna@officersforbundet.se

Kontaktperson: Niclas Schöld, facklig förtroendeman

Telefon: 070-211 87 51

OF Skydd C

E-post: of-skyddc@officersforbundet.se

Kontaktperson: Marcus Nygren, ordförande

Telefon:  070-847 90 35

OF Södra Skåningarna

E-post: of-p7@mil.se

Kontaktperson: Erik Persson, ordförande

Telefon: 076-863 98 09

OF T2

E-post: OF-T2@officersforbundet.se

Kontaktperson: Martin Zetterman, ordförande

Telefon: 070-949 13 03

Wanäs OF

E-post: of-wanas@officersforbundet.se

Ärna OF

E-post: arnaof@officersforbundet.se

Kontaktperson: Peter Oscarson, ordförande, samt flera i styrelsen

Telefon: 018-19 63 68