Här hittar du centrala och försvarsmaktsavtal som på ett eller annat sätt reglerar personalens anställnings-och arbetsvillkor. Det kan finnas ytterligare reglering i avtal på förbandsnivå.

OBS! DU BEHÖVER VARA INLOGGAD FÖR ATT LÄNKEN TILL AVTALEN SKA FUNGERA

Senast uppdaterat: 2024-03-21