Här hittar du centrala och försvarsmaktsavtal som på ett eller annat sätt reglerar personalens anställnings-och arbetsvillkor. Det kan finnas ytterligare reglering i avtal på förbandsnivå.

Senast uppdaterat: 2023-11-20