Rundresan 2022-2023

Sedan hösten 2022 genomför Officersförbundets styrelse och kansli en rundresa för att besöka våra medlemmar i deras dagliga arbetsmiljö, stärka officersföreningarna och utbilda dess styrelser, samt träffa förbandsledningar. Under dagarna arrangerar officersföreningen flera aktiviteter för våra medlemmar på förbandet.

2023

21-23 augusti P7 och MR S. Aktiviteter:

P7 Medlemsmöte fokus lön

22 augusti kl. 08.00-10.00 i Filmsalen, Skolhuset. Vi bjuder på fika!

MR S Medlemsmöte fokus lön

23 augusti kl. 08.00 – 10.30 i Filmsalen, Skolhuset. Vi bjuder på fika!

TIDIGARE BESÖK

2023

4-5 april F 21 (Luleå)

20-21 mars Militärhögskolan Karlberg (Stockholm)

9 mars Luftvärnsregementet (Halmstad)

8-9 mars  Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad

21 februari Marinstaben (Muskö)

14-16 februari Tredje sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan, Första ubåtsflottiljen och Marinbasen (Karlskrona)

2022

12-13 december SkyddCentrum (Umeå)

8-10 november Eksjö Garnison (Eksjö)

8-10 november F 7 (Såtenäs)

Senast uppdaterat: 2023-08-15