Rundresan 2022-2024

Sedan hösten 2022 genomför Officersförbundets styrelse och kansli en rundresa för att besöka våra medlemmar i deras dagliga arbetsmiljö, stärka officersföreningarna och utbilda dess styrelser, samt träffa förbandsledningar. Under dagarna arrangerar officersföreningen flera aktiviteter för våra medlemmar på förbandet.

Kommande

14-16 maj F 16, LSS, Flygstaben och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (Uppsala). Mer information kommer.

28-30 maj P4 och T2 (Skövde). Mer information kommer.

2024

13-15 februari AMF 4 och Försvarsmedicincentrum (Göteborg)

2023

22-24 augusti P7 och MR S (Revinge).

4-5 april F 21 (Luleå)

20-21 mars Militärhögskolan Karlberg (Stockholm)

9 mars Luftvärnsregementet (Halmstad)

8-9 mars  Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan (Halmstad)

21 februari Marinstaben (Muskö)

14-16 februari Tredje sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan, Första ubåtsflottiljen och Marinbasen (Karlskrona)

2022

12-13 december SkyddCentrum (Umeå)

8-10 november Eksjö Garnison (Eksjö)

8-10 november F 7 (Såtenäs)

Senast uppdaterat: 2024-02-29