Pension – något att fundera på redan när du jobbar

Du kan påverka din framtida pension. Om du inte funderat över din framtida pension förut är det hög tid att du gör det nu. Att vara helt passiv när det gäller din framtida pension är ekonomiskt oklokt.

Med dagens pensionssystem finns inte några garantier för hur stor pensionen kommer att bli. Din framtida pension kommer till stor del att bero på hur mycket du tjänar under hela ditt yrkesverksamma liv, samt vilka privatekonomiska åtgärder du själv vidtar under resans gång.

Pensionen består av olika delar

Din framtida totala pension kommer att bestå av flera olika delar: allmän pension, tjänstepension (även kallad avtalspension) samt i förekommande fall även ditt eventuella egna privata och frivilliga pensionssparande.

Det finns inte längre någon definitivt fastställd pensionsålder. Tidpunkten för pensionering är flexibel, och den enskilde har en rätt att vara kvar i sin anställning minst intill 68 års ålder. Däremot kan det regleras i tjänstepensionsavtalen vad som anses vara ordinarie pensionsålder för en viss yrkeskategori, exempelvis 61 år för yrkesofficerare födda 1987 eller tidigare.

Räkna ut din pension

Du kan på minpension.se få en prognos över din framtida pension. Prognosverktyget har dock några brister som gör att prognos och simuleringar i vissa fall blir missvisande, framför allt för yrkesofficerare med 61 års pensionsålder.

Ett känt problem är bland annat att storleken på den allmänna pensionen oftast prognostiseras för högt för dem som går i yrkesofficerspension vid 61 års ålder. Detta beror på att prognosverktyget beräknar den allmänna pensionen utgående ifrån att individen fortsatt skulle ha haft kvar sin tidigare lön även mellan 61-65 års ålder, vilket ju inte är fallet om man går i pension.

Ett annat problem är att prognosverktyget inte alls klarar av att hantera prognoser för den yrkesofficer med 61 års pensionsålder som väljer att inte pensionera sig utan är kvar i sin yrkesofficersanställning även efter 61 års ålder. I detta fall kommer såväl prognos för den allmänna- som tjänstepensionen att bli felaktig.

För mer korrekta prognoser måste du som berörs av ovanstående själv ta kontakt med de myndigheter och pensionsförvaltare som ansvarar för respektive pensionsdel, Pensionsmyndigheten för den allmänna pensionen, SPV för yrkesofficerspensionen mellan 61-65 års ålder, KÅPAN pensioner för Kåpan och Kåpan extra samt den pensionsförvaltare du själv valt att förvalta just din valbara tjänstepensionsdel (kallas Individuella ålderspensionen).

Tidig eller sen pension? 

De olika pensionsdelarna kan tas ut var för sig och vid olika tidpunkter, dock tidigast från 61 års ålder (yrkesofficer födda 1987 eller tidigare), och i olika omfattning – vilket t ex kan möjliggöra ett begränsat pensionsuttag samtidigt som man fortsätter att förvärvsarbeta i viss utsträckning. Att pensionera sig tidigt innebär att pensionspengarna ska räcka till fler månadsutbetalningar, vilket därför ger mindre pengar per månad i pension. En senare pensioneringstidpunkt innebär dock normalt det motsatta – det vill säga mer pengar per månad i pension.

Senast uppdaterat: 2023-06-21