2024-03-01 | Nyheter

Svenska officerare behövs i Nato

Medlemskapet stärker stabiliteten och säkerheten i närområdet och i Nordeuropa. Under de kommande tio åren ska Sverige fylla på med omkring 250 officerare till olika staber inom Nato. Förutom dessa officerare kan det bli fråga om ytterligare personal och på sikt är det därför troligt att antalet kommer…

2024-02-22 | Avtal | Chef | Nyheter

Nytt avtal innebär rimligare chefslöner

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. De nya tilläggen och ersättningarna kommer göra stor skillnad för förbundets medlemmar. I det nya avtalet, som gäller från första mars i år, har tilläggen och ersättningarna gjorts om. Numera finns nya tillägg med tre olika…

2024-02-22 | Avtal | Nyheter | Rals

Rals-förhandlingar klara på Försvarsmaktsnivå

Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har kommit överens med Försvarsmakten om årets rals med märket 4,1 procent. Officersförbundet har dessutom förhandlat fram 5,5 miljoner kronor utöver detta till sina medlemmar. Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kommer att följas av förhandlingar på samtliga förband. Den ekonomiska ramen som förbanden får tilldelat sig…

2024-02-22 | Okategoriserade

Pressmeddelande: RALS-avtal och nytt avtal för särskilda befattningshavare klara!

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T. Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört…

2024-02-13 | Medlem | Nyheter | Tvist

Fortsatt tvist för 400 officerare

Officersförbundet påkallade tvisteförhandling med Försvarsmakten om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet i januari förra året. Tvisten pågår fortfarande och berör cirka 400 medlemmar. Officersförbundet menar att det ligger utanför överbefälhavarens arbetsledningsrätt att fatta beslut om byte av personalkategori och grad. Förbundet har två yrkanden. Huvudyrkandet poängterar att alla dessa…

2024-02-12 | Medlem | Nyheter | Tvist

1,4 miljoner kronor i ersättning till medlemmar

I oktober förra året påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättningen. Nu har förbundet och Arbetsgivarverket kommit överens om att 282 kadetter som är medlemmar i förbundet får sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning av Försvarsmakten. – Det här visar verkligen på vinsten med ett fackligt medlemskap! Tack vare…

2024-01-26 | Nyheter | Tvist

Tvisteförhandling om kadettersättning fortsätter

Officersförbundet har påkallat tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättersättning. Parterna har träffats vid två tillfällen träffats, ett tredje är inplanerat, men än har inte parterna kommit överens. – Officersförbundet menar att det här är en viktigt principiell och det handlar om trovärdigheten för arbetsgivarens fattade beslut. Fortsättning följer, säger Peter…

2024-01-26 | Avtal | Nyheter | Rals

Rals-förhandlingar pågår

Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlar för 2023 års Rals på Försvarsmaktsnivå. Förhandlingarna har dragit ut på tiden. ­– Vi vet att det finns stora förväntningar från våra medlemmar. Vi hoppas att det inte ska ta för lång tid till, men vi hoppas också på att det finns tålamod och förståelse…

2024-01-26 | Avtal | Chef | Nyheter

Förhandling för avtal om särskilda befattningshavare pågår

Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlar för att få fram ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. Parterna behöver komma överens innan den 29 februari då uppsägningstiden löper ut. – Vi har möten flera gånger i veckan och vi parter vill få fram ett nytt avtal. Det här avtalet kopplas ihop med…

2023-12-18 | Förbundsmötet | Förtroendevald | Medlem | Nyheter

Nya tider med Stefan Morin

Det är en grå dag i november när Stefan Morin kliver upp på en scen för att hålla sitt tacktal till Förbundsmötet efter att ha blivit vald till förbundsordförande. Det är en förbundsordförande som inleder talet med: ”Det är med känslor av glädje, tacksamhet och framför allt ödmjukhet…