57 000 kr i skadestånd till medlemmar efter avslutade tvister under hösten

Publicerad: 2023-02-27

Under hösten har Officersförbundet avslutat 8 tvister med Försvarsmakten. Resultatet är 45 000 kronor i skadestånd till Officersförbundet och 57 500 kr i skadestånd till medlemmar. Totalt under 2022 har medlemmar fått 380 315 kronor i ersättning och Officersförbundet 259 000 kr i skadestånd. 41 tvister är ännu inte lösta.

Tvisterna rör brott emot arbetstidsavtalet, rörlighetsavtalet och avtal om lokala omställningsmedel.

– ­­Det är underkänt att vi måste tvisteförhandla för att avtalen som vi och Försvarsmakten kommit överens om ska följas och våra medlemmar ska behandlas korrekt. Om Försvarsmakten vill vara en attraktiv arbetsgivare behöver de bli bättre på att följa avtalen, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister. 

Tvister om brott mot arbetstidsavtalet och rörlighetavtalet

Fjärde sjöstridsflottiljen har beordrat fem medlemmar att göra mer beredskap 2 (B2) än vad sjöarbetstidavtalet tillåter. Avtalet tillåter högst 250 timmar B2 per kvartal. En av medlemmarna hade beordrats att göra 461,5 timmar och övriga mellan 280 och 294 timmar. OF Kustflottan påkallade tvisteförhandling och efter förhandling fick Officersförbundet 10 000 kr i skadestånd.

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) beordrade tre medlemmar att göra mer jour än vad arbetstidsavtalet tillåter. Avtalet tillåter högst 50 timmar per månad och högst 150 timmar under ett kvartal. Medlemmarna beordrades att göra 301, 299 respektive 154 timmar under ett kvartal. Halmstadsskolornas OF påkallade tvisteförhandling och efter förhandling fick Officersförbundet 15 000 kr i skadestånd.

F 21 beordrade två medlemmar att göra 1214 respektive 1075 timmar beredskap. Avtalet tillåter 1000 timmar beredskap så OF F 21 påkallade tvisteförhandling. Efter förhandlingen fick Officersförbundet 10 000 kr i skadestånd.

Helikopterflottiljen har också beordrat medlemmar att göra mer beredskap än vad avtalet tillåter. Nio medlemmar hade beordrats att göra mellan 1359 och 1062 timmar beredskap. OF Helikopter påkallade tvisteförhandling och Officersförbundet fick 5 000 kr i skadestånd.

F 17 informerade inte OF F 17 om att medlemmar anvisats boende vid en skjutvecka. OF F 17 påkallade tvisteförhandling och efter förhandling fick Officersförbundet 5 000 kr i skadestånd.

F 21 betalde ut övertidsersättning för sent till 20 medlemmar. I en tidigare tvist hade medlemmarna blivit lovade utbetalning i juni men fick inte ersättningen förrän i augusti. OF F 21 påkallade tvisteförhandling och efter förhandlingen fick vardera medlemmen 500 kr i skadestånd.

Tvister om LOM och kvittningslagen

Flygstaben hanterade ett ärende om Lokala omställningsmedel felaktigt. På grund av detta kunde inte två medlemmar genomföra de planerade omställningsåtgärderna. Officersförbundet påkallade tvisteförhandling och efter förhandlingen fick medlemmarna 20 000 kr vardera i skadestånd.

På Luftvärnsregementet (Lv 6) fick en medlem under nästan ett år för hög I-lön utbetalad. När Lv 6 upptäckte felet drog man pengarna från nästa lön, så kallad kvittning, trots att medlemmen sagt nej till detta. Försvarsmakten har rätt att få tillbaka den felaktigt utbetalda lönen men måste komma överens med individen om hur betalningen ska ske. OF Lv 6 påkallade tvisteförhandling och efter förhandling fick medlemmen 7 500 kr i skadestånd för den felaktiga kvittningen.    

41 tvister är i dagsläget olösta.

– Vi arbetar för att lösa de tvisterna. Det är verkligen viktigt att vi tar tvister när avtalen inte följs – dels för att medlemmar ska få rätt ersättning och dels för att de till exempel inte ska tvingas att arbeta ohälsosamt mycket, säger Peter Löfvendahl.