Förberedelser inför tvist med Försvarsmakten pågår

Publicerad: 2023-03-23

Officersförbundet har påkallat tvisteförhandling med Försvarsmakten. Drygt 400 berörda medlemmarna ska nu besluta om de vill driva sina ärenden vidare.

För varje individ som inte frivilligt byter personalkategori och tjänstegrad har det krävts en MBL-förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet. Av drygt 400 MBL-förhandlingar mellan officersföreningarna och C OrgE i Försvarsmakten har nästan alla avslutats i oenighet och de berörda medlemmarna ska nu besluta om de vill driva sina ärenden vidare. – Förbundet har påkallat tvisteförhandling där förhandling avslutats i oenighet och det återstår att se hur många av medlemmarna som vill ta sina ärenden vidare till tvist eller inte. Förbundet kommer att driva dessa tvister tillsammans, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister. Tvisteförhandlingen kommer ske på Försvarsmaktsnivå mellan Officersförbundet och från Försvarsmakten företrädare från Försvarsstaben Juridiska avdelningen. Om du är en berörd medlem ska du nu kontakta din officersförening och meddela huruvida du vill att ditt ärende ska vara med vid tvisteförhandlingen eller inte.