Fackliga framgångar avslutar 2022 – kraftiga höjningar av flera tillägg

Publicerad: 2022-12-23

Officersförbundet och övriga fackliga organisationer har kommit överens med Försvarsmakten om kraftiga höjningar av flera tillägg. – Det här är en riktigt bra julklapp till Försvarsmaktens anställda. Behoven att höja tilläggen har vi i Officersförbundet påtalat länge och det var bland annat något som vi förslog i den rapport som vi lämnade över till Försvarsmakten inför att ÖB skulle lämna sitt militära råd till regeringen den första november, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

Exempel på tillägg som omfattas är bland annat ersättning vid Försvarsmaktsdygn, jour, beredskap och obekväm arbetstid (OB) liksom amröj- och dyktillägget. Höjningarna är upp mot 50 procent för vissa av tilläggen.

De höjda tilläggen börjar gälla från och med den 1 januari 2023 och kommer i kölvattnet av ÖB dagorder. Förändringarna gäller även för dem som omfattas av Sjöarbetsavtalet, Skonertavtalet och TSFE-bilagan. Dessa avtal innehåller andra typer av tillägg som parterna, i och med detta, har fått ekonomi för att omhänderta. Nivån på dessa höjda tillägg kommer det mer information om efter årsskiftet.

– Vi vet, genom våra medlemsundersökningar, att högre lön och bättre villkor är det som våra medlemmar helst av allt vill ha. Det är glädjande att Försvarsmakten också insett det. Vi är också överens med myndigheten om att vi ska fortsätta diskussionen om hur parterna ska arbeta med tilläggen framgent, vilket är positivt. Vi har dessutom levererat en bra Rals för 2022 och så avslutar vi året så här. Det känns bra, säger Lars Fresker.

Fakta höjda tillägg från den 1 januari 2023:                 

 

Dagens värde

Värde from 230101

FMD

1050/1350/1650

1300/1700/2000

OB

20/60/90

30/80/120

Jour

60/120/180

90/180/270

Beredskap

30/60/90

45/90/135

Uppkommen beredskap

300

450

Uppkommen jour

400

600

Omplaneringstillägg

800

1200

Amröjtillägg

215/740/1270

320/1100/1900

Dyktillägg

1600

2400

 

 

Dagens värde

Värde from 230101

FMD

1050/1350/1650

1300/1700/2000

OB

20/60/90

30/80/120

Jour

60/120/180

90/180/270

Beredskap

30/60/90

45/90/135

Uppkommen beredskap

300

450

Uppkommen jour

400

600

Omplaneringstillägg

800

1200

Amröjtillägg

215/740/1270

320/1100/1900

Dyktillägg

1600

2400

 

Dagens värde

Värde from 230101

FMD

1050/1350/1650

1300/1700/2000

OB

20/60/90

30/80/120

Jour

60/120/180

90/180/270

Beredskap

30/60/90

45/90/135

Uppkommen beredskap

300

450

Uppkommen jour

400

600

Omplaneringstillägg

800

1200

Amröjtillägg

215/740/1270

320/1100/1900

Dyktillägg

1600

2400