Officersförbundet påkallar tvisteförhandling

Publicerad: 2023-02-01

Officersförbundet påkallar tvisteförhandling med Försvarsmakten. Tvisten handlar om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet och om de beslut där förhandlingarna mellan officersföreningarna och C OrgE slutat i oenighet.

För varje individ som inte frivilligt byter personalkategori och tjänstegrad krävs en MBL-förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet. Officersföreningarna och C OrgE i Försvarsmakten är i slutfasen av dessa MBL-förhandlingar och det råder oenighet mellan parterna om lämpligaste utvecklingsväg för ett antal yrkesofficerare tillhörande personalkategorin officerare med fänrik, löjtnant eller kaptensgrad. Huvuddelen av C OrgE i Försvarsmakten har beslutat att en eller flera medarbetare i fortsättningen ska utvecklas som specialistofficer och tilldelas en annan tjänstegrad.

Officersförbundet anser att dessa beslut kan strida mot arbetsrätten. För att reda ut vad som gäller arbetsrättsligt för förbundets medlemmar har förbundet nu påkallat tvisteförhandling. Tvisten kommer handla om de beslut där Officersförbundet i förhandlingarna har anmält oenighet.

– Det är viktigt för alla medlemmar att reda ut vilken arbetsskyldighet man har som yrkesofficer, vad är värdet av tidigare fattade beslut om anställning, tilldelning av tjänstegrad och utlovad utveckling i anställningen, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

Att Officersförbundet påkallar tvist hindrar inte C OrgE från att verkställa beslut om byte av personalkategori och tilldelning av tjänstegrad. Tvisteförhandlingen får utvisa om besluten är riktiga, ska ändras eller nya beslut om personalkategori och tjänstegrad ska tas. Hur lång tid förhandlingen tar vet förbundet ännu inte. Om du är berörd bör du kontakta din officersförening för besked och meddela dem om du vill omfattas av tvisten eller om du ändrat dig och accepterar C OrgE beslut om personalkategori och tilldelning av tjänstegrad.

– Kontakta din officersförening för mer information, de vet om förhandlingen har avslutats i oenighet. De behöver också få besked av dig om du vill omfattas av tvisten i så fall, säger Peter Löfvendahl.