Välkommen på lunch och samtal om aktuella frågor med förbundet under marinstridsdagarna!

Publicerad: 2023-01-16

I samband med marinstridsdagarna i Karlskrona bjuder Officersförbundet in till lunch med förbundsordförande Lars Fresker som pratar om aktuella frågor.

Tid och plats: Onsdag den 25 januari kl. 11.30-12.30 i Vanadis på Maskintjänstskolan.