Nytt samverkansavtal klart

Publicerad: 2022-11-30

Nu har Försvarsmakten och Officersförbundet på Försvarsmaktsnivå förhandlat fram ett nytt samverkansavtal.

– Vi har jobbat för det här under en tid så det känns bra att vi har kommit i mål, säger Olle Löfmark, Officersförbundets biträdande förhandlingschef.

Det nya avtalet ersätter Avtal om samverkan för utveckling inom Försvarsmakten som gällt från den 15 juni 2001 till den 31 december 2022. Det nya avtalet gäller alltså från och med den 1 januari 2023. Avtal som har tecknats på organisationsenheterna (OrgE) fortsätter att gälla, men arbetsgivare och fack på OrgE uppmuntras att se över innehållet i de avtalen. Den största förändringen i det nya avtalet handlar om hur samverkan ska gå till i Högkvarteret och försvarsstaben.

Vad är ett samverkansavtal?

Ett samverkansavtal är ett sätt för arbetsgivare och fack att på myndighetsnivå omhänderta de skyldigheter och rättigheter som regleras enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Det övergripande syftet med avtalet är att ge medarbetare möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens inför chefs beslut. Ett sådant arbetssätt är bekräftat att det möjliggör ett ökat engagemang i hur verksamhetens kan bedrivas och utvecklas på ett bättre sätt.