Stefan Morin – ny förbundsordförande

Efter 22 år har det blivit dags för en ny förbundsordförande för Officersförbundet. Under Förbundsmötet 14-16 november valdes förbundsstyrelse och ordförande för nästa förbundsmötesperiod. – Jag känner mig hedrad att bli vald till ordförande av Förbundsmötet. Jag ser fram emot det kommande arbetet med nya styrelsen, sa Stefan Morin… Read More

Avtal klart för statliga avtalsområdet

Det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O har den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år. Det tvååriga avtalet garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom OFR/S,P,O… Read More

Ersättning för flytt av semester – gäller från 1 juni

Kom ihåg att du ska få ersättning om du tackar ja till att flytta eller avbryta din semester. Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlade fram ett nytt semesteravtal tidigare i sommar. De ändrade villkoren för flytt och avbruten semester gäller redan från första juni i år. Det nya semesteravtalet börjar… Read More

Nytt RO avtal

Officersförbundet och Försvarsmakten har förhandlat fram ett nytt avtal för reservofficerare. Här är de tre stora förändringarna i det nya RO-avtalet. Anställning som RO 3 utgår ur avtalet Hantering av RO premier har lyfts in i avtalet RO som tjänstgjort i 1 – 5 dagar får ersättning med 4,6… Read More

Nytt kollektivavtal klart för piloterna i Flygvapnet

Försvarsmakten har tillsammans med Officersförbundet och SACO-S FM tecknat två nya kollektivavtal med villkor för piloter i Flygvapnet. Man har även kommit överens om att höja piloternas löner. De nya kollektivavtalen för piloterna i Försvarsmakten innehåller flera olika delar. Bland annat så får de ett flygförartillägg som består av… Read More