Ersättning för flytt av semester – gäller från 1 juni

Kom ihåg att du ska få ersättning om du tackar ja till att flytta eller avbryta din semester. Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlade fram ett nytt semesteravtal tidigare i sommar. De ändrade villkoren för flytt och avbruten semester gäller redan från första juni i år. Det nya semesteravtalet börjar… Read More

Nytt RO avtal

Officersförbundet och Försvarsmakten har förhandlat fram ett nytt avtal för reservofficerare. Här är de tre stora förändringarna i det nya RO-avtalet. Anställning som RO 3 utgår ur avtalet Hantering av RO premier har lyfts in i avtalet RO som tjänstgjort i 1 – 5 dagar får ersättning med 4,6… Read More

Nytt kollektivavtal klart för piloterna i Flygvapnet

Försvarsmakten har tillsammans med Officersförbundet och SACO-S FM tecknat två nya kollektivavtal med villkor för piloter i Flygvapnet. Man har även kommit överens om att höja piloternas löner. De nya kollektivavtalen för piloterna i Försvarsmakten innehåller flera olika delar. Bland annat så får de ett flygförartillägg som består av… Read More