Nytt RO avtal

Publicerad: 2023-06-21

Officersförbundet och Försvarsmakten har förhandlat fram ett nytt avtal för reservofficerare. Här är de tre stora förändringarna i det nya RO-avtalet.

  1. Anställning som RO 3 utgår ur avtalet
  2. Hantering av RO premier har lyfts in i avtalet
  3. RO som tjänstgjort i 1 – 5 dagar får ersättning med 4,6 % av månadslönen

Information om administrativa rutinerna och mer om avtalet kommuniceras i slutet av sommaren.