Stefan Morin – ny förbundsordförande

Publicerad: 2023-11-17

Efter 22 år har det blivit dags för en ny förbundsordförande för Officersförbundet. Under Förbundsmötet 14-16 november valdes förbundsstyrelse och ordförande för nästa förbundsmötesperiod.

– Jag känner mig hedrad att bli vald till ordförande av Förbundsmötet. Jag ser fram emot det kommande arbetet med nya styrelsen, sa Stefan Morin strax efter han blev vald till förbundsordförande.

Förbundsmötet är förbundets högst beslutade organ och på mötet deltar förtroendevalda, så kallade ombud, för att representera sina medlemmar och sin officersförening. På mötet väljs förbundsstyrelse som ska arbeta i mötets andra de fyra kommande åren och det beslutas också om budget, stadgar och fackligt program. Mer information om vad som beslutades under mötet publiceras under vecka 47.

Ta del av förbundsmötet i efterhand på youtube.
– Förbundsmötets öppnande med invigningstal av Lars Fresker (Officersförbundets förbundsordförande), Göran Arrius (ordförande SACO), Robert Egnell (rektor Försvarshögskolan), generallöjtnant Michael Claesson (chef Försvarsstaben). Länk till invigningstalen.

– Besök av försvarsminister Pål Jonsson som han höll ett tal samt svarade på frågor från ombuden. Länk till försvarsministerns del av förbundsmötet.

– Samtal mellan avgående förbundsordförande Lars Fresker och förbundsdirektören Johan Hansson om Lars Freskers 22 år som förbundsordförande. Länk till samtalet.

– Utnämning av hedersmedlemmar och utdelning av förtjänstmedaljer. Länk till ceremonin.

– Val av ny förbundsordförande. Länk till valet.

När besluten från Förbundsmötet är justerade kommer vi publicera Officersförbundets fackliga program på webbplatsen samt uppdatera övriga uppgifter på webbplatsen som kan behöva ändras.

För dig som vill veta mer om Förbundsmötet

För dig som vill veta mer om de propositioner och motioner som lades fram på Förbundsmötet har vi tagit fram en webbplats: of-forbundsmote.se

Här är också länkar till artiklar om Förbundsmötet som vi tidigare publicerat: