Så väljs förbundsstyrelsen

Publicerad: 2023-06-02

Förberedelserna inför Förbundsmötet i november pågår för fullt. Förbundets valberedning har en av de viktigaste uppgifterna nämligen att ta fram ett slutligt förslag på kandidater till förbundsstyrelsen.

Valberedningen har under våren genomfört intervjuer med hela förbundsstyrelsen för att få en bild över hur styrelsearbetet har fungerat och vilka som är intresserade av att fortsätta i styrelsen. Det är officersföreningarna som nominerar kandidater så att valberedningen kan ta fram ett underlag som ges ut i tre remissrundor till föreningarna innan ett slutligt förslag på kandidater ges. Arbetet kommer att fortsätta under hela hösten.

– Det är viktigt att förbundsstyrelsen representerar hela medlemskollektivet. Valberedningens mål är att föreslå en allsidigt sammansatt styrelse. Vi försöker att ta hänsyn till bland annat förband, yrkeskategori och vilka fackliga intresseområden de nominerade kandidaterna har, säger Sven-Åke Söderbjörk, valberedningens ordförande. 

Det viktigaste är dock att de nominerade förstår att de inte representerar sitt förband eller försvarsgren, utan att de ska se till vad som är bäst för samtliga medlemmar. Valberedningen hoppas att föreningarna fortsätter inkomma med nomineringar och Sven-Åke Söderbjörk är tydlig i sin uppmaning:

– Hjälp oss att ta fram ett slutligt förslag på kandidater genom att svara på våra remissutskick. Vi behöver engagerade medlemmar som har olika kompetenser, erfarenheter och intresseområden. Tveka inte att ta kontakt med oss och fortsätt att nominera!

Om du som medlem vill nominera en kandidat eller veta mer kontakta din förening.