Nytt kollektivavtal klart för piloterna i Flygvapnet

Publicerad: 2023-06-19

Försvarsmakten har tillsammans med Officersförbundet och SACO-S FM tecknat två nya kollektivavtal med villkor för piloter i Flygvapnet. Man har även kommit överens om att höja piloternas löner.

De nya kollektivavtalen för piloterna i Försvarsmakten innehåller flera olika delar. Bland annat så får de ett flygförartillägg som består av 15 procent av lönen.

De personer som utbildas till framtidens piloter i Flygvapnet, och som ännu inte är inplacerade i lönestrukturen för piloter än, får ett tillägg på 3000 kronor i månaden under sin studietid, för att de numera är undantagna arbetstidsreglering. Dessa pengar är utöver de 5000 kronor i månaden som de redan har.

De piloter som inte har 55 år som pensionsålder får en extra premieavsättning till pension. Summan är 4000 kronor i månaden i 20 år. Pengarna börjar avsättas till pension 10 år efter att man har påbörjat sin pilotutbildning.

Ett framåtriktat avtal

– Vi är självkritiska och kunde såklart ha agerat tidigare men den här överenskommelsen är mer positiv än vad jag hade kunnat hoppas på. Jag är mycket nöjd med att vi nu har kommit fram till nya villkor för Flygvapnets piloter. Mitt mål har hela tiden varit att det skulle bli klart innan midsommar och där är vi nu. Vi har varit drivande och öppna kring att vilja hitta en lösning och det har vi nu gjort tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Vi tittar nu i detalj på exakt vad det här innebär för vår personal. Nu fortsätter det hårda arbetet med att implementera det nya riktlinjerna, säger Flygvapenchefen, generalmajor Jonas Wikman.

– Vi är mycket nöjda med det engagemang och den vilja Försvarsmakten nu har visat i dessa förhandlingar. Officersförbundet jobbar för att militär personal ska vara löneledande i staten och avtalet för flygförarna är ett steg på vägen. Jag ser fram mot fortsatt nära arbete tillsammans med ledningen för Flygvapnet såväl som med Försvarsmakten, säger Lars Fresker förbundsordförande, Officersförbundet.

– Från vår sida ser vi mycket positivt på att vi tillsammans med Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit fram till en överenskommelse. Vår uppfattning är att detta avtal är framåtriktat och kommer att ge våra piloter den långsiktighet och trygghet som de så väl förtjänar, säger SACO-S FM ordförande Toni Dufvenberg.

De nya kollektivavtalen är en viktig del för att kunna fortsätta bygga Försvarsmaktens förmågor där den största tillgången är personalen och deras kompetens. Kollektivavtalen i sin helhet gäller från den 1 juni 2023 och de nya lönenivåerna tas med i lönerevisionen den 1 oktober.

Text: Petra Blomqvist