Ersättning för flytt av semester – gäller från 1 juni

Publicerad: 2023-07-13

Kom ihåg att du ska få ersättning om du tackar ja till att flytta eller avbryta din semester. Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlade fram ett nytt semesteravtal tidigare i sommar. De ändrade villkoren för flytt och avbruten semester gäller redan från första juni i år.

Det nya semesteravtalet börjar gälla den första januari 2024, med undantag av de bestämmelser som handlar om flytt eller avbruten semester som började gälla den första juni i år. Det innebär att en medarbetare och chef frivilligt kan komma överens om att flytta eller avbryta beviljad semester och att medarbetaren får ersättning för det. Läs mer om vad bestämmelserna innebär och hur du ska göra för att få din ersättning i artikeln från den 20 juni.

Här är länk till artikeln med mer information: Nytt semesteravtal klart – nya ersättningar införs