Nytt semesteravtal klart – nya ersättningar införs

Publicerad: 2023-06-20

Officersförbundet och Försvarsmakten har förhandlat fram ett nytt semesteravtal. I grunden skiljer avtalen sig inte så mycket åt, men en förändring är att en medarbetare och chef frivilligt kan komma överens om att flytta eller avbryta beviljad semester och att medarbetaren får ersättning för det. De ändrade villkoren för flytt och avbruten semester gäller från första juni i år.

Vi har arbetat med semesteravtalet i flera år så det känns skönt att vi äntligen har kommit överens och att våra medlemmar får bättre semestervillkor, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Det nya semesteravtalet börjar gälla den första januari 2024, med undantag av de bestämmelser som gäller vid flytt eller avbruten semester som börjar gälla den första juni i år. Bestämmelserna gäller vid två scenarion.

Scenario 1 Inför semestern

Om en chef har beviljat semester, men ser behov av mer arbetskraft så kan denna fråga en medarbetare om att få flytta dennes semester. Om medarbetaren tackar ja får den en ersättning i form av 1500 kronor per flyttad semesterdag.

Scenario 2 Under semestern

Om en chef har beviljat semester, men ser behov av mer arbetskraft så kan denna fråga om en medarbetare kan avbryta dennes semester. Om medarbetaren tackar ja får den ersättning i form av 2200 kronor per avbruten semesterdag.

Sedan kan medarbetaren få ytterligare ekonomisk ersättning om exempelvis en hyrd stuga eller flygresa inte kan användas. Den exakt ersättningen ska framgå i överenskommelsen mellan chef och medarbetare.

Vi vill betona att beviljad semester gäller och att en överenskommelse måste vara frivillig, men vi vet också att våra medlemmars semestrar flyttas och avbryts idag. Både Officersförbundet och Försvarsmakten menar att våra medlemmar ska få ersättning för det, säger Lars Fresker.

Villkoren gäller som sagt från första juni i år och retroaktivt vilket innebär att de chefer och medarbetare som sedan första juni kommit överens om att flytta eller avbryta semestern måste så snart som möjligt göra en skriftlig överenskommelse.

Mall för överenskommelse om att flytta eller avbryta beviljad semester:

Överenskommelsen gäller en flytt eller ett avbrytande av semester, dvs 1500/2200 kronor per semesterdag

Att överenskommelsen är frivillig

Vilka dagar som omfattas av överenskommelsen

Ny förläggning av de semesterdagar som flyttas/avbryts

Eventuella styrkta merkostnader som individen ska få ersättning för

Skriftlig bekräftelse/accept från arbetstagaren

Tips! Gör det inte svårare än det är. Skicka ett mejl med informationen och bekräfta att den mottagits och godkänts.