Tvister

Här redovisar vi avslutade tvister med Försvarsmakten.

Om Officersförbundet anser att Försvarsmakten bryter mot ingångna avtal kan förbundet väcka tvist med myndigheten.

I första hand försöker vi därefter komma överens i tvisten i förhandling med myndigheten, men om inte det går, överväger förbundet möjligheten att ta ärendet till arbetsdomstolen (AD).

Ovanstående gäller så klart även Försvarsmakten om de anser att förbundet brutit mot något avtal. 

Vid vinst i tvister som rör ersättningar brukar utfallet i första hand vara att de berörda medlemmarna får ut de pengar de haft rätt till.  I undantagsfall finns även möjlighet till skadestånd.

Om Försvarsmakten brutit mot ett avtal som kräver att förbundet eller någon lokalförening skulle ha varit delaktiga i en process, till exempel en lönerevision, eller fått insyn i en organisationsförändring som påverkar medlemmarna har förbundet möjlighet att kräva ett skadestånd.

Summan delas, vid en eventuell vinst, mellan förbundet och officersföreningen och nyttjas för att utveckla verksamheten, eller sparas i händelse av att förbundet förlorar en tvist i framtiden och måste ersätta Försvarsmakten. 

Har du frågor om en pågående tvist som rör dig, kontakta din Officersförening. 

Senast uppdaterat: 2023-05-25